جدول پخش بازیهای جام جهانی 2014 برزیل از شبکه های ماهواره ای

گروه A

تاریخ بازی شماره زمان شبکه تلویزیونی
1393/03/23 1 00:30 برزیل - کرواسی ITV - ESPN
1393/03/23 2 20:30 مکزیک - کامرون ITV - ESPN2
1393/03/27 17 23:30 برزیل - مکزیک BBC - ESPN
1393/03/29 18 02:30 کامرون - کرواسی ITV- ESPN
1393/04/03 33 00:30 کامرون - برزیل ESPN2
1393/04/03 34 00:30 کرواسی - مکزیک ESPN

گروه B

تاریخ بازی شماره زمان شبکه تلویزیونی
1393/03/23 3 23:30 اسپانیا - هلند BBC - ESPN
1393/03/24 4 02:30 شیلی - استرالیا ITV - ESPN2
1393/03/28 19 23:30 اسپانیا - شیلی BBC - ESPN
1393/03/28 20 20:30 استرالیا - هلند ITV - ESPN
1393/04/02 35 20:30 استرالیا - اسپانیا ESPN2
1393/04/02 36 20:30 هلند - شیلی ESPN

گروه C

تاریخ بازی شماره زمان شبکه تلویزیونی
1393/03/24 5 20:30 کلمبیا - یونان BBC - ABC
1393/03/25 6 05:30 ساحل عاج - ژاپن ITV - ESPN
1393/03/29 21 20:30 کلمبیا - ساحل عاج BBC - ESPN
1393/03/30 22 02:30 ژاپن - یونان BBC - ESPN
1393/04/04 37 00:30 ژاپن - کلمبیا ESPN
1393/04/04 38 00:30 یونان - ساحل عاج ESPN2

گروه D

تاریخ بازی شماره زمان شبکه تلویزیونی
1393/03/24 7 23:30 اروگوئه - کاستاریکا ITV - ABC
1393/03/25 8 02:30 انگلستان - ایتالیا BBC - ESPN
1393/03/29 23 23:30 اروگوئه - انگلستان ITV - ESPN
1393/03/30 24 20:30 ایتالیا - کاستاریکا BBC - ESPN
1393/04/03 39 20:30 ایتالیا - اروگوئه ESPN
1393/04/03 40 20:30 کاستاریکا - انگلستان ITV - ESPN2

گروه E

تاریخ بازی شماره زمان شبکه تلویزیونی
1393/03/25 9 20:30 سوئیس - اکوادور ITV - ABC
1393/03/25 10 23:30 فرانسه - هندوراس BBC - ABC
1393/03/30 25 23:30 سوئیس - فرانسه ITV - ESPN
1393/03/31 26 02:30 هندوراس - اکوادور ITV - ESPN
1393/04/05 41 00:30 هندوراس - سوئیس ESPN2
1393/04/05 42 00:30 اکوادور - فرانسه ESPN

گروه F

تاریخ بازی شماره زمان شبکه تلویزیونی
1393/03/26 11 02:30 آرژانتین - بوسنی BBC - ESPN
1393/03/26 12 23:30 ایران - نیجریه BBC - ESPN
1393/03/31 27 20:30 آرژانتین - ایران ITV - ESPN
1393/04/01 28 02:30 نیجریه - بوسنی BBC - ESPN
1393/04/04 43 20:30 نیجریه - آرژانتین ESPN
1393/04/04 44 20:30 بوسنی - ایران ESPN2

گروه G

تاریخ بازی شماره زمان شبکه تلویزیونی
1393/03/26 13 20:30 آلمان - پرتغال ITV - ESPN
1393/03/27 14 02:30 غنا - آمریکا BBC- ESPN
1393/03/31 29 23:30 آلمان - غنا BBC - ESPN
1393/04/02 30 02:30 آمریکا - پرتغال BBC - ESPN
1393/04/05 45 20:30 آمریکا - آلمان ESPN
1393/04/05 46 20:30 پرتغال - غنا ESPN2

گروه H

تاریخ بازی شماره زمان شبکه تلویزیونی
1393/03/27 15 20:30 بلژیک - الجزایر ITV - ESPN
1393/03/28 16 102:3 روسیه - کره جنوبی BBC - ESPN
1393/04/01 31 20:30 بلژیک - روسیه BBC - ABC
1393/04/01 32 23:30 کره جنوبی - الجزایر ITV - ABC
1393/04/06 47 00:30 کره جنوبی - بلژیک ESPN
1393/04/06 48 00:30 الجزایر - روسیه ESPN2

مرحله یک هشتم نهایی

تاریخ بازی شماره زمان شبکه تلویزیونی
1393/04/07 49 20:30 اول گروه A - دوم گروه B ABC
1393/04/08 50 00:30 اول گروه C - دوم گروه D ABC
1393/04/08 51 20:30 اول گروه B - دوم گروه A ESPN
1393/04/09 52 00:30 اول گروه D - دوم گروه C ESPN
1393/04/09 53 20:30 اول گروه E - دوم گروه F ESPN
1393/04/10 54 00:30 اول گروه G - دوم گروه H ESPN
1393/04/10 55 20:30 اول گروه F - دوم گروه E ESPN
1393/04/11 56 01:10 اول گروه H - دوم گروه G ESPN

مرحله یک چهارم نهایی

تاریخ بازی شماره زمان شبکه تلویزیونی
1393/04/13 58 20:30 برنده بازی 53 - برنده بازی 54 ESPN
1393/04/14 57 00:30 برنده بازی 49 - برنده بازی 50 ESPN2
1393/04/14 60 20:30 برنده بازی 55 - برنده بازی 56 ESPN
1393/04/15 59 00:30 برنده بازی 51 - برنده بازی 52 ABC

مرحله نیمه نهایی

تاریخ بازی شماره زمان شبکه تلویزیونی
1393/04/18 61 00:30 برنده بازی 57 - برنده بازی 58 ESPN
1393/04/19 62 00:30 برنده بازی 59 - برنده بازی 60 ESPN

رده بندی

تاریخ بازی شماره زمان شبکه تلویزیونی
1393/04/22 63 00:30 بازنده بازی 61 - بازنده بازی 62 ESPN

فینال

تاریخ بازی شماره زمان شبکه تلویزیونی
1393/04/22 64 23:30 برنده بازی 61 - برنده بازی 62 ABC