بازی مجارستان و هند شرقی در مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی 1938 فرانسه

تاریخ بازی : یکشنبه 1317/03/15
ساعت بازی: 17:00
مکان بازی: Reims
نیمه اول: ( 0 : 4 )
نیمه دوم: ( 0 : 6 )
ویلموس کوهوت(13)
گزا تولدی(15)
جورج شاروشی(28)
گیولا زنجلر(35)
گیولا زنجلر(76)
جورج شاروشی(89)
بازیکنان اصلی هند شرقی
[ 0 ]فرانس هیوکان
[ 0 ]فرانس مینگ
[ 0 ]هانس تیهوتو
[ 0 ]هانگ جین تان
[ 0 ]جک ساموئلز
[ 0 ]مو هنگ تان
[ 0 ]سووارت سودارماجی
[ 0 ]انور سوتان
[ 0 ]آچماد ناویر
[ 0 ]هنک سامرز
[ 0 ]تجک پاتویل
بازیکنان ذخیره هند شرقی
[ 0 ]سی هان تان
[ 0 ]تیل هربر
[ 0 ]آرتلوی
[ 0 ]جی هارتینگ
[ 0 ]جی وان دنبرگ
[ 0 ]جی فول هیبر
[ 0 ]دورست
بازیکنان اصلی مجارستان
ویلموس کوهوت [0 ]
جوزف هادا [0 ]
جوزف تیوری [0 ]
لایوش کورانی [0 ]
شاندور بیرو [0 ]
ایستوان بالوغ [0 ]
فرنس ساس [0 ]
گزا تولدی [0 ]
جورج شاروشی [0 ]
جولا لازار [0 ]
گیولا زنجلر [0 ]
بازیکنان ذخیره مجارستان
میهالی بایرو[ 0 ]
آنتال سابو[ 0 ]
آنتال سالایی[ 0 ]
ینو وینسه[ 0 ]
جوزف پیلینکاس[ 0 ]
لاسلو چه[ 0 ]
پال تیتکوس[ 0 ]
یانوش دوداش[ 0 ]
بلا ساروسی[ 0 ]
جورج سوچ[ 0 ]
جولا پولگار[ 0 ]
تیم داوری
داور اول: Roger CONRIE (FRA)
داور دوم: Charles DE LA SALLE (FRA)
داور سوم: Karl WEINGARTNER (FRG)