بازی چکسلواکی و رومانی در مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی 1934 ایتالیا

تاریخ بازی : یکشنبه 1313/03/06
ساعت بازی: 16:30
مکان بازی: Trieste
استفان دوبی(11)
نیمه اول: ( 1 : 0 )
نیمه دوم: ( 1 : 2 )
آنتونین پی یو سی(50)
اودریچ نجدلی(67)
بازیکنان اصلی رومانی
[ 0 ]استفان دوبی
[ 0 ]سیلویو بایندیا
[ 0 ]نیکلای کواکس
[ 0 ]لیولیو بادولا
[ 0 ]ویلیام زومبوری
[ 0 ]واسیل دهلانو
[ 0 ]رودولف کوتورمانی
[ 0 ]جوزف موراوتز
[ 0 ]گریشن سپی
[ 0 ]گئورگ البو
[ 0 ]امریک واگلو
بازیکنان ذخیره رومانی
[ 0 ]لازار اسفرا
[ 0 ]گئورگ سیولاک
[ 0 ]الکساندرو کودان
[ 0 ]آدالبرت پولاک
بازیکنان اصلی چکسلواکی
اودریچ نجدلی [0 ]
فرانتیسک یونک [0 ]
وویتچ براداچ [0 ]
واسلاف هوراک [0 ]
جوزف کوستیلک [0 ]
فرانتیسک پلانیکا [0 ]
جیری سوبوتکا [0 ]
استفان کامبال [0 ]
رودولف کریتسیل [0 ]
لادیسلاف ژنیشک [0 ]
جوزف سیلنی [0 ]
جوزف سیتایروکی [0 ]
آنتونین پی یو سی [0 ]
بازیکنان ذخیره چکسلواکی
سیستمیر پاتزل[ 0 ]
آنتونین ودیکا[ 0 ]
ویلاستیمیل کپکی[ 0 ]
یاروسلاف بورگر[ 0 ]
یاروسلاف بوسک[ 0 ]
فرانتیسک اسوبودا[ 0 ]
گزا کالاکسای[ 0 ]
تیم داوری
داور اول: Jean LANGENUS (BEL)
داور دوم: Giuseppe SCARPI (ITA)
داور سوم: Raffaele SCORZONI (ITA)