بازی آلمان و ایران در مرحله گروهی جام جهانی 1998 فرانسه

تاریخ بازی : پنج شنبه 1377/04/04
ساعت بازی: 21:00
مکان بازی: Montpellier
نیمه اول: ( 0 : 0 )
نیمه دوم: ( 0 : 2 )
اولیور بیرهوف(50)
یورگن کلینزمن(57)
بازیکنان اصلی ایران
[ 1 ]احمد عابدزاده
[ 2 ]مهدی مهدوی کیا
[ 4 ]محمد خاکپور
[ 6 ]کریم باقری
[ 9 ]حمید استیلی
[ 10 ]علی دایی
[ 11 ]خداداد عزیزی
[ 14 ]نادر خانی
[ 17 ]جواد زرینچه-70
[ 20 ]مهدی پاشازاده
[ 21 ]مهرداد میناوند
بازیکنان ذخیره ایران
[ 3 ]نعیم سعداوی
[ 5 ]افشین پیروانی
[ 7 ]علی رضا منصوریان
[ 8 ]سیروس دین محمدی+70
[ 12 ]نیما نکیسا
[ 13 ]علی لطیفی
[ 15 ]علی اکبر استاد اسدی
[ 16 ]رضا شاهرودی
[ 18 ]ستار همدانی
[ 19 ]بهنام سراج
[ 22 ]برومند پرویز
بازیکنان اصلی آلمان
آندرس کوپکه [1 ]
کریستین ورنز [2 ]
یورگ هاینریش [3 ]
یورگن کولر [4 ]
توماس هلمر [5 ]
-46اولاف تون [6 ]
لوتار ماتیوس [8 ]
-69توماس هسلر [10 ]
یورگن کلینزمن [18 ]
اولیور بیرهوف [20 ]
-76مایکل تارنات [21 ]
بازیکنان ذخیره آلمان
آندریاس مولر[ 7 ]
+69اولف کریستن[ 9 ]
اولاف مارشال[ 11 ]
الیور کان[ 12 ]
ینس جرمیس[ 13 ]
مارکوس بابل[ 14 ]
اشتفن فرویند[ 15 ]
+46دیدی هامن[ 16 ]
+76کریستین سیگه[ 17 ]
اشتفان رویتر[ 19 ]
ینس لیمن[ 22 ]
تیم داوری
داور اول: Epifanio GONZALEZ CHAVEZ (PAR)
داور دوم: Celestino GALVAN SOTO (PAR)
داور سوم: Jorge Alberto DIAZ GALVEZ (CHI)
داور چهارم: Javier Alberto CASTRILLI (ARG)