بازی الجزایر و اسپانیا در مرحله گروهی جام جهانی 1986 مکزیک

تاریخ بازی : پنج شنبه 1365/03/22
ساعت بازی: 12:00
مکان بازی: Monterrey
رامون ماریا کالدره(15)
رامون ماریا کالدره(68)
الوی(70)
نیمه اول: ( 1 : 0 )
نیمه دوم: ( 3 : 0 )
بازیکنان اصلی اسپانیا
[ 1 ]آندونی زوبیزارتا
[ 2 ]توماس
[ 3 ]خوزه آنتونیو کاماچو
[ 5 ]ویکتور
[ 8 ]گوییکو
[ 9 ]امیلیو بوتراگوئنو-46
[ 14 ]ریکاردو گایگو
[ 17 ]فرانسیسکو
[ 18 ]رامون ماریا کالدره
[ 19 ]خولیو سالیناس
[ 21 ]میچل-63
بازیکنان ذخیره اسپانیا
[ 4 ]آنتونیو ماکدا
[ 6 ]رافائل گوردیو
[ 7 ]خوان آنتونیو سنور+63
[ 10 ]فرانسیسکو کاراسکو
[ 11 ]خولیو آلبرتو
[ 12 ]کیکه ستین
[ 13 ]فرانسیسکو اوروتیکوئچئا
[ 15 ]چندو
[ 16 ]هیپولیتو رینکون
[ 20 ]الوی+46
[ 22 ]خوان کارلوس آبلاندو
بازیکنان اصلی الجزایر
-20ناصر درید [1 ]
محمود جوندوز [2 ]
نورالدین غریشی [4 ]
محمد کاسی سید [6 ]
کریم ماروک [8 ]
لاخدار بلومی [10 ]
رابع ماجر [11 ]
رشید هارکوک [13 ]
-58جمال زیدان [14 ]
فوزی منصوری [16 ]
فادیل مقاریا [20 ]
بازیکنان ذخیره الجزایر
فاتیح شبل[ 3 ]
عبدالله مدجادی[ 5 ]
صلاح اسد[ 7 ]
+58جمال مناد[ 9 ]
تدج بن سعولا[ 12 ]
عبدالحمید سادمی[ 15 ]
فازی بن خالدیدی[ 17 ]
علیم بن مبروک[ 18 ]
محمد شایب[ 19 ]
+20لاربی الهادی[ 21 ]
مراد آمارا[ 22 ]
تیم داوری
داور اول: Shizuo TAKADA (JPN)
داور دوم: Edwin PICON-ACKONG (MRI)
داور سوم: Carlos Alfonso ESPOSITO (ARG)