بازی برزیل و الجزایر در مرحله گروهی جام جهانی 1986 مکزیک

تاریخ بازی : جمعه 1365/03/16
ساعت بازی: 12:00
مکان بازی: Guadalajara
نیمه اول: ( 0 : 0 )
نیمه دوم: ( 0 : 1 )
کارکا(66)
بازیکنان اصلی الجزایر
[ 1 ]ناصر درید
[ 2 ]محمود جوندوز
[ 5 ]عبدالله مدجادی
[ 6 ]محمد کاسی سید
[ 7 ]صلاح اسد-68
[ 9 ]جمال مناد
[ 10 ]لاخدار بلومی-80
[ 11 ]رابع ماجر
[ 16 ]فوزی منصوری
[ 18 ]علیم بن مبروک
[ 20 ]فادیل مقاریا
بازیکنان ذخیره الجزایر
[ 3 ]فاتیح شبل
[ 4 ]نورالدین غریشی
[ 8 ]کریم ماروک
[ 12 ]تدج بن سعولا+68
[ 13 ]رشید هارکوک
[ 14 ]جمال زیدان+80
[ 15 ]عبدالحمید سادمی
[ 17 ]فازی بن خالدیدی
[ 19 ]محمد شایب
[ 21 ]لاربی الهادی
[ 22 ]مراد آمارا
بازیکنان اصلی برزیل
کارلوس [1 ]
-10ادسون [2 ]
ادینیهو [4 ]
ژونیور [6 ]
-59کاساگرانده [8 ]
کارکا [9 ]
ژولیو سزار [14 ]
آلمائو [15 ]
برانکو [17 ]
سقراط [18 ]
الزو [19 ]
بازیکنان ذخیره برزیل
اسکار[ 3 ]
+10فاکائو[ 5 ]
+59مولر[ 7 ]
زیکو[ 10 ]
ادیوالدو[ 11 ]
پائولو ویتور[ 12 ]
ژوسیمار[ 13 ]
مائورو گالوائو[ 16 ]
سیلاس[ 20 ]
والدو[ 21 ]
لئو[ 22 ]
تیم داوری
داور اول: Romulo MENDEZ MOLINA (GUA)
داور دوم: Jose Luis MARTINEZ BAZAN (URU)
داور سوم: Joel QUINIOU (FRA)