بازی الجزایر و ایرلند شمالی در مرحله گروهی جام جهانی 1986 مکزیک

تاریخ بازی : سه شنبه 1365/03/13
ساعت بازی: 12:00
مکان بازی: Guadalajara
نورمن وایت ساید(6)
نیمه اول: ( 1 : 0 )
نیمه دوم: ( 1 : 1 )
جمال زیدان(59)
بازیکنان اصلی ایرلند شمالی
[ 1 ]پت جنینگز
[ 2 ]جیمی نیکول
[ 3 ]مال دوناهی
[ 4 ]جان اونیل
[ 5 ]آلن مکدونالد
[ 6 ]دیوید مکری
[ 7 ]استیو پنی-67
[ 8 ]سام مکلروی
[ 10 ]نورمن وایت ساید-81
[ 15 ]نایجل وورتینگتون
[ 19 ]بیلی هامیلتون
بازیکنان ذخیره ایرلند شمالی
[ 9 ]جیمز کویین
[ 11 ]ایان استوارت+67
[ 12 ]جیم پلات
[ 13 ]فیلیپ هوگز
[ 14 ]جری آرمسترانگ
[ 16 ]پائول رمزی
[ 17 ]کولین کلرک+81
[ 18 ]جان مکللاند
[ 20 ]برنارد مکنلی
[ 21 ]دیوید کامپبل
[ 22 ]مارک کوهی
بازیکنان اصلی الجزایر
محمود جوندوز [2 ]
نورالدین غریشی [4 ]
عبدالله مدجادی [5 ]
محمد کاسی سید [6 ]
صلاح اسد [7 ]
کریم ماروک [8 ]
-33رابع ماجر [11 ]
-71جمال زیدان [14 ]
فوزی منصوری [16 ]
علیم بن مبروک [18 ]
لاربی الهادی [21 ]
بازیکنان ذخیره الجزایر
ناصر درید[ 1 ]
فاتیح شبل[ 3 ]
جمال مناد[ 9 ]
+71لاخدار بلومی[ 10 ]
تدج بن سعولا[ 12 ]
+33رشید هارکوک[ 13 ]
عبدالحمید سادمی[ 15 ]
فازی بن خالدیدی[ 17 ]
محمد شایب[ 19 ]
فادیل مقاریا[ 20 ]
مراد آمارا[ 22 ]
تیم داوری
داور اول: Valeri BUTENKO (RUS)
داور دوم: Andre DAINA (SUI)
داور سوم: Zoran PETROVIC (SRB)