بازی الجزایر و اتریش در مرحله گروهی جام جهانی 1982 اسپانیا

تاریخ بازی : دوشنبه 1361/03/31
ساعت بازی: 17:15
مکان بازی: Oviedo
والتر شاخنر(55)
هانس کرانکل(67)
نیمه اول: ( 0 : 0 )
نیمه دوم: ( 2 : 0 )
بازیکنان اصلی اتریش
[ 1 ]فریدل کونسیلیا
[ 2 ]برند کرائوس
[ 3 ]اریش اوبرمایر
[ 4 ]جوزف دیجورجی
[ 5 ]برونو پسای
[ 6 ]رابرت هاتنبرگر
[ 7 ]والتر شاخنر
[ 8 ]هربرت پوراسکا-80
[ 9 ]هانس کرانکل
[ 10 ]رینهولد هینترمایر
[ 14 ]ارنست بائومایستر-46
بازیکنان ذخیره اتریش
[ 11 ]کورت یارا
[ 12 ]اندی پیشلر
[ 13 ]مکس هاگمایر
[ 15 ]هانس دیهانیش
[ 16 ]گرالد مسلندر
[ 17 ]یوهان پریگسباوئر
[ 18 ]گرنوت یورتین
[ 19 ]هریبرت ویبر+80
[ 20 ]کورت ولتسل+46
[ 21 ]هربرت فویرر
[ 22 ]کلائوس لیندربرگر
بازیکنان اصلی الجزایر
مهدی کرباه [1 ]
محمود جوندوز [2 ]
نورالدین غریشی [4 ]
شعبان مرزکانه [5 ]
صلاح اسد [7 ]
علی فرجانی [8 ]
-65لاخدار بلومی [10 ]
رابع ماجر [11 ]
جمال زیدان [14 ]
-76مصطفی داهلب [15 ]
فوزی منصوری [16 ]
بازیکنان ذخیره الجزایر
مصطفی قوکی[ 3 ]
علی بنشیخ[ 6 ]
+65تدج بن سعولا[ 9 ]
صلاح لاربس[ 12 ]
حسین یاهی[ 13 ]
عبدالقادر حر[ 17 ]
کریم ماروک[ 18 ]
+76جمال تلمکانی[ 19 ]
عبدالمجید بوربو[ 20 ]
مراد آمارا[ 21 ]
یاسین بنتالا[ 22 ]
تیم داوری
داور اول: Tony BOSKOVIC (AUS)
داور دوم: Vojtech CHRISTOV (TCH)