بازی آرژانتین و مجارستان در مرحله گروهی جام جهانی 1982 اسپانیا

تاریخ بازی : جمعه 1361/03/28
ساعت بازی: 21:00
مکان بازی: Alicante
گابور پولوشکی(76)
نیمه اول: ( 0 : 2 )
نیمه دوم: ( 1 : 4 )
دانیل برتونی(26)
دیگو مارادونا(28)
دیگو مارادونا(57)
اوسوالدو آردیلس(60)
بازیکنان اصلی مجارستان
[ 1 ]فرنس میساروش
[ 2 ]گیوزو مارتوش-46
[ 3 ]لاسلو بالینت
[ 4 ]جوزف توت
[ 6 ]ایمره گارابا
[ 8 ]تیبور نیلاشی
[ 10 ]لازلو کیش-61
[ 11 ]گابور پولوشکی
[ 13 ]تیبور راب
[ 14 ]شاندور شالای
[ 19 ]جوزف وارگا
بازیکنان ذخیره مجارستان
[ 5 ]شاندور مولر
[ 7 ]لاسلو فازکاش+46
[ 9 ]آندراش تروچیک
[ 12 ]لازار سنتش+61
[ 15 ]بلا بودونی
[ 16 ]فرنتس چونگرادی
[ 17 ]کاروی چاپوی
[ 18 ]آتیلا کرکش
[ 20 ]جوزف چوهای
[ 21 ]بلا کاتزیرز
[ 22 ]ایمره کیش
بازیکنان اصلی آرژانتین
اوسوالدو آردیلس [1 ]
دانیل برتونی [4 ]
اوبلدو فیول [7 ]
لوییس گالوان [8 ]
آمریکو گایگو [9 ]
دیگو مارادونا [10 ]
ماریو کمپس [11 ]
خورخه اولگین [14 ]
دانیل پاساریا [15 ]
-51آلبرتو تارانتینی [18 ]
-24خورخه والدانو [20 ]
بازیکنان ذخیره آرژانتین
هکتور بالی[ 2 ]
+51خوان بارباس[ 3 ]
+24گابریل کالدرون[ 5 ]
رامون دیاز[ 6 ]
پاتریسیو هرناندز[ 12 ]
خولیو اولارتیکوئچئا[ 13 ]
نری پومپیدو[ 16 ]
سانتیاگو سانتاماریا[ 17 ]
انزو تروسرو[ 19 ]
خوزه والنسیا[ 21 ]
خوزه وان توینه[ 22 ]
تیم داوری
داور اول: Belaid LACARNE (ALG)
داور دوم: Michel VAUTROT (FRA)
داور سوم: Nicolae RAINEA (ROU)