بازی آلمان غربی و الجزایر در مرحله گروهی جام جهانی 1982 اسپانیا

تاریخ بازی : چهارشنبه 1361/03/26
ساعت بازی: 17:15
مکان بازی: Gijon
رابع ماجر(54)
لاخدار بلومی(68)
نیمه اول: ( 0 : 0 )
نیمه دوم: ( 2 : 1 )
کارل هاینتس رومینیگه(67)
بازیکنان اصلی الجزایر
[ 1 ]مهدی کرباه
[ 2 ]محمود جوندوز
[ 4 ]نورالدین غریشی
[ 5 ]شعبان مرزکانه
[ 7 ]صلاح اسد
[ 8 ]علی فرجانی
[ 10 ]لاخدار بلومی
[ 11 ]رابع ماجر-88
[ 14 ]جمال زیدان-64
[ 15 ]مصطفی داهلب
[ 16 ]فوزی منصوری
بازیکنان ذخیره الجزایر
[ 3 ]مصطفی قوکی
[ 6 ]علی بنشیخ
[ 9 ]تدج بن سعولا+64
[ 12 ]صلاح لاربس+88
[ 13 ]حسین یاهی
[ 17 ]عبدالقادر حر
[ 18 ]کریم ماروک
[ 19 ]جمال تلمکانی
[ 20 ]عبدالمجید بوربو
[ 21 ]مراد آمارا
[ 22 ]یاسین بنتالا
بازیکنان اصلی آلمان غربی
هارالت شوماخر [1 ]
هانس پیتر بریگل [2 ]
پائول برایتنر [3 ]
کارل هاینتس فورستر [4 ]
ولفگانگ درملر [6 ]
پیتر لیتبارسکی [7 ]
هورست هروبیش [9 ]
کارل هاینتس رومینیگه [11 ]
-83فلیکس ماگات [14 ]
اولی اشتیلیک [15 ]
مانفرد کالتس [20 ]
بازیکنان ذخیره آلمان غربی
برند فورستر[ 5 ]
+83کلائوس فیشر[ 8 ]
هانسی مولر[ 10 ]
ویلفرید هانس[ 12 ]
اووه راندرس[ 13 ]
توماس آلوفس[ 16 ]
اشتفان انگلس[ 17 ]
لوتار ماتیوس[ 18 ]
هولگر هیرونیموس[ 19 ]
برند فرانکه[ 21 ]
آیکه ایمل[ 22 ]
تیم داوری
داور اول: Enrique LABO REVOREDO (PER)
داور دوم: Gilberto ARISTIZABAL MURCIA (COL)
داور سوم: Paolo CASARIN (ITA)