بازی برزیل و رومانی در مرحله گروهی جام جهانی 1970 مکزیک

تاریخ بازی : چهارشنبه 1349/03/20
ساعت بازی: 16:00
مکان بازی: Guadalajara
فلورئا دومیتراکه(34)
امریش دمروفسکی(84)
نیمه اول: ( 1 : 2 )
نیمه دوم: ( 2 : 3 )
پله(19)
ژرزینیهو(22)
پله(67)
بازیکنان اصلی رومانی
[ 2 ]لودوویچ ساتمارئانو
[ 3 ]نیکلای لوپسکو
[ 4 ]میهای موکانو
[ 5 ]کورنل دینو
[ 7 ]امریش دمروفسکی
[ 9 ]فلورئا دومیتراکه-72
[ 10 ]رادو نونویلر
[ 11 ]میرچئا لوچسکو
[ 15 ]ایون دومیترو
[ 16 ]الکساندر ناگو
[ 21 ]استره آداماکه-27
بازیکنان ذخیره رومانی
[ 1 ]نکولا رادوکانو+27
[ 6 ]دان کوئه
[ 8 ]نیکلای دوبرین
[ 12 ]میهان ایوانچسکو
[ 13 ]آگوستین دلانو
[ 14 ]واسیله گرگلی
[ 17 ]جورج تاتارو+72
[ 18 ]مارین توفان
[ 19 ]فلاویوس دومیده
[ 20 ]نیکلای پسکارو
[ 22 ]جورج گورنئا
بازیکنان اصلی برزیل
فلیکس [1 ]
بریتو [2 ]
ویلسون پیازا [3 ]
کارلوس آلبرتو [4 ]
-74کلودوئالدو [5 ]
ژرزینیهو [7 ]
تستائو [9 ]
پله [10 ]
فونتانو [15 ]
-60اورالدو [16 ]
پائولو سزار [18 ]
بازیکنان ذخیره برزیل
+60مارکو آنتونیو[ 6 ]
گرسون[ 8 ]
ریولینو[ 11 ]
آدو[ 12 ]
روبرتو[ 13 ]
بالدوچی[ 14 ]
ژوئل کامارگو[ 17 ]
+74ادو[ 19 ]
داریو[ 20 ]
زی ماریا[ 21 ]
لئو[ 22 ]
تیم داوری
داور اول: Ferdinand MARSCHALL (AUT)
داور دوم: Ramon I. BARRETO RUIZ (URU)
داور سوم: Vital LORAUX (BEL)