بازی رومانی و چکسلواکی در مرحله گروهی جام جهانی 1970 مکزیک

تاریخ بازی : شنبه 1349/03/16
ساعت بازی: 16:00
مکان بازی: Guadalajara
لادیسلاف پتراس(5)
نیمه اول: ( 1 : 0 )
نیمه دوم: ( 1 : 2 )
الکساندر ناگو(52)
فلورئا دومیتراکه(75)
بازیکنان اصلی چکسلواکی
[ 2 ]کارول دوبیاس
[ 3 ]واسلاف میگاس
[ 5 ]الکساندر هوروات
[ 6 ]آندره کوواسناک
[ 7 ]بوهومیل وسلی
[ 8 ]لادیسلاف پتراس
[ 9 ]لادیسلاف کونا
[ 11 ]کارول یوکل-69
[ 15 ]یان زلوخا
[ 19 ]جوزف یورکانین-46
[ 22 ]الکساندر ونچل
بازیکنان ذخیره چکسلواکی
[ 1 ]ایو ویکتور
[ 4 ]ولادیمیر هاگارا
[ 10 ]جوزف آدامچ+46
[ 12 ]یان پیوارنیک
[ 13 ]آنتونین فلسار
[ 14 ]ولادیمیر هریوناک
[ 16 ]ایوان هردلیسکا
[ 17 ]یاروسلاف پولاک
[ 18 ]فرانتیسک وسلی+69
[ 20 ]میلان آلبرشت
[ 21 ]جوزف کاپکوویچ
بازیکنان اصلی رومانی
لودوویچ ساتمارئانو [2 ]
نیکلای لوپسکو [3 ]
میهای موکانو [4 ]
کورنل دینو [5 ]
امریش دمروفسکی [7 ]
فلورئا دومیتراکه [9 ]
رادو نونویلر [10 ]
-69میرچئا لوچسکو [11 ]
-81ایون دومیترو [15 ]
الکساندر ناگو [16 ]
استره آداماکه [21 ]
بازیکنان ذخیره رومانی
نکولا رادوکانو[ 1 ]
دان کوئه[ 6 ]
نیکلای دوبرین[ 8 ]
میهان ایوانچسکو[ 12 ]
آگوستین دلانو[ 13 ]
+81واسیله گرگلی[ 14 ]
+69جورج تاتارو[ 17 ]
مارین توفان[ 18 ]
فلاویوس دومیده[ 19 ]
نیکلای پسکارو[ 20 ]
جورج گورنئا[ 22 ]
تیم داوری
داور اول: Diego DE LEO (ITA)
داور دوم: Gyula EMSBERGER (HUN)
داور سوم: Vital LORAUX (BEL)