بازی مجارستان و بلغارستان در مرحله گروهی جام جهانی 1966 انگلستان

تاریخ بازی : چهارشنبه 1345/04/29
ساعت بازی: 19:30
مکان بازی: Manchester
جورجی آسپاروخوف(15)
نیمه اول: ( 1 : 2 )
نیمه دوم: ( 1 : 3 )
ایوان داویدوف(43) - گل به خود ی
کالمان مسوی(45)
فرنت بنه(54)
بازیکنان اصلی بلغارستان
[ 3 ]ایوان ووتسوف
[ 4 ]بوریس گاگالنوف
[ 5 ]دیمیتار پینیف
[ 6 ]دابرامیر جیشیف
[ 9 ]جورجی آسپاروخوف
[ 11 ]ایوان کالیف
[ 13 ]دیمیتار یاکیموف
[ 14 ]نیکولا کاتکوف
[ 15 ]دیمیتار لارگوف
[ 20 ]ایوان داویدوف
[ 21 ]سیمئون سیمئونوف
بازیکنان ذخیره بلغارستان
[ 1 ]جورجی نیدینا
[ 2 ]الکساندر شارامانوف
[ 7 ]دینکو دیرمیندزایف
[ 8 ]استایان کیتوف
[ 10 ]پیتر ژیکوف
[ 12 ]واسیل متودیف
[ 16 ]الکساندر کاستوف
[ 17 ]استفان آبادژیف
[ 18 ]اوگنی اینچوفسکی
[ 19 ]ویدین آپاستولوف
[ 22 ]ایوان دیانوف
بازیکنان اصلی مجارستان
بنو کاپوستا [2 ]
شاندور ماترایی [3 ]
کالمان مسوی [5 ]
فرنت شیپوش [6 ]
فرنت بنه [7 ]
فلورین آلبرت [9 ]
یانوش فارکاش [10 ]
جولا راکوشی [11 ]
ایمره ماتز [13 ]
گوستاف سپشی [17 ]
جوزف گلیی [21 ]
بازیکنان ذخیره مجارستان
آنتال سنتیمیخویی[ 1 ]
کالمان شوواری[ 4 ]
زولتان وارگا[ 8 ]
ماتو فینشی[ 12 ]
ایستوان ناگ[ 14 ]
دژو مولنار[ 15 ]
لایوش تیخی[ 16 ]
کالمان ایهاز[ 18 ]
لایوش پوشکاش[ 19 ]
آنتال ناگی[ 20 ]
اسیستوان گسزی[ 22 ]
تیم داوری
داور اول: Roberto GOICOECHEA (ARG)
داور دوم: Juan Garay GARDEAZABAL (ESP)
داور سوم: Jose Maria CODESAL (URU)