بازی مجارستان و برزیل در مرحله گروهی جام جهانی 1966 انگلستان

تاریخ بازی : جمعه 1345/04/24
ساعت بازی: 19:30
مکان بازی: Liverpool
تستائو(14)
نیمه اول: ( 1 : 1 )
نیمه دوم: ( 1 : 3 )
فرنت بنه(2)
یانوش فارکاش(64)
کالمان مسوی(73)
بازیکنان اصلی برزیل
[ 1 ]گیلمار دو سانتوس نوس
[ 2 ]دیژلما سانتوس
[ 4 ]بلینی
[ 6 ]آلتیر
[ 8 ]پائلو هنریکه
[ 11 ]گرسون
[ 14 ]لیما
[ 16 ]گارینچا
[ 17 ]ژرزینیهو
[ 18 ]آلسیندو
[ 20 ]تستائو
بازیکنان ذخیره برزیل
[ 3 ]فیدلیس
[ 5 ]بریتو
[ 7 ]اورلاندو
[ 9 ]ریلدو
[ 10 ]پله
[ 12 ]مانگا
[ 13 ]دنیلسون
[ 15 ]زیتو
[ 19 ]سیلوا
[ 21 ]پارانا
[ 22 ]ادو
بازیکنان اصلی مجارستان
بنو کاپوستا [2 ]
شاندور ماترایی [3 ]
کالمان مسوی [5 ]
فرنت شیپوش [6 ]
فرنت بنه [7 ]
فلورین آلبرت [9 ]
یانوش فارکاش [10 ]
جولا راکوشی [11 ]
ایمره ماتز [13 ]
گوستاف سپشی [17 ]
جوزف گلیی [21 ]
بازیکنان ذخیره مجارستان
آنتال سنتیمیخویی[ 1 ]
کالمان شوواری[ 4 ]
زولتان وارگا[ 8 ]
ماتو فینشی[ 12 ]
ایستوان ناگ[ 14 ]
دژو مولنار[ 15 ]
لایوش تیخی[ 16 ]
کالمان ایهاز[ 18 ]
لایوش پوشکاش[ 19 ]
آنتال ناگی[ 20 ]
اسیستوان گسزی[ 22 ]
تیم داوری
داور اول: Kenneth DAGNALL (ENG)
داور دوم: Kevin HOWLEY (ENG)
داور سوم: Arturo YAMASAKI MALDONADO (MEX)