بازی چکسلواکی و مجارستان در مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی 1962 شیلی

تاریخ بازی : یکشنبه 1341/03/20
ساعت بازی: 14:30
مکان بازی: Rancagua
نیمه اول: ( 0 : 1 )
نیمه دوم: ( 0 : 1 )
آدولف شرر(13)
بازیکنان اصلی مجارستان
[ 1 ]جولا گروژیچ
[ 2 ]شاندور ماترایی
[ 3 ]کالمان مسوی
[ 4 ]لاسلو شاروشی
[ 5 ]ارنو شویموشی
[ 6 ]فرنت شیپوش
[ 7 ]کارول شاندور
[ 9 ]فلورین آلبرت
[ 10 ]لایوش تیخی
[ 11 ]ماتو فینشی
[ 17 ]جولا راکوشی
بازیکنان ذخیره مجارستان
[ 8 ]یانوش گوروچ
[ 12 ]کالمان شوواری
[ 13 ]کالمان ایهاز
[ 14 ]ایستوان ناگ
[ 15 ]ایوان منسزل
[ 16 ]یانوش فارکاش
[ 18 ]تئودور مونوشتوری
[ 19 ]بلا کوهارسکی
[ 20 ]لازلو بودور
[ 21 ]آنتال سنتیمیخویی
[ 22 ]استفان ایلکو
بازیکنان اصلی چکسلواکی
ویلیام سورویف [1 ]
یان لالا [2 ]
یان پاپلوهار [3 ]
لادیسلاف نوواک [4 ]
اسفاتوپولک پولوسکال [5 ]
جوزف ماسوپوست [6 ]
آدولف شرر [8 ]
جوزف یلینک [11 ]
توماس پوسپیشال [17 ]
جوزف کاردابا [18 ]
آندره کوواسناک [19 ]
بازیکنان ذخیره چکسلواکی
جوزف استیبرانی[ 7 ]
پاوول مونوار[ 9 ]
جوزف آدامچ[ 10 ]
یری تیشی[ 12 ]
فرانتیشک اشموکر[ 13 ]
واسلاف ماشک[ 14 ]
ولادیمیر کوس[ 15 ]
تیتوس بوبرنیک[ 16 ]
یاروسلاف بوروویسکا[ 20 ]
جوزف بومبا[ 21 ]
پاول کوبا[ 22 ]
تیم داوری
داور اول: Nikolaj LATYCHEV (URS)
داور دوم: Fernando BUERGO (MEX)
داور سوم: Dimitar RUMENTCHEV (BUL)