بازی مجارستان و آرژانتین در مرحله گروهی جام جهانی 1962 شیلی

تاریخ بازی : چهارشنبه 1341/03/16
ساعت بازی: 15:00
مکان بازی: Rancagua
نیمه اول: ( 0 : 0 )
نیمه دوم: ( 0 : 0 )
بازیکنان اصلی آرژانتین
[ 2 ]خوزه مانوئل راموس دلگادو
[ 3 ]سیلویا مارزولینی
[ 4 ]آلبرتو سینز
[ 5 ]فدریکو ساکی
[ 7 ]هکتور فاکوندو
[ 8 ]مارتین پاندو
[ 9 ]مارسلو پاگانی
[ 12 ]روخلیو دومینگز
[ 18 ]ولادیسلائو کاپ
[ 20 ]خوان اولنیاک
[ 22 ]آلبرتو گونزالز
بازیکنان ذخیره آرژانتین
[ 1 ]آنتونیو روما
[ 6 ]رائول پائز
[ 10 ]خوزه سانفیلیپو
[ 11 ]رائول بلن
[ 13 ]اسکار روسی
[ 14 ]آلبرتو ماریوتی
[ 15 ]روبن ناوارو
[ 16 ]آنتونیو راتین
[ 17 ]رافائل آبرشت
[ 19 ]روبن سوسا
[ 21 ]رومان آبلدو
بازیکنان اصلی مجارستان
جولا گروژیچ [1 ]
شاندور ماترایی [2 ]
کالمان مسوی [3 ]
لاسلو شاروشی [4 ]
ارنو شویموشی [5 ]
فرنت شیپوش [6 ]
یانوش گوروچ [8 ]
لایوش تیخی [10 ]
جولا راکوشی [17 ]
تئودور مونوشتوری [18 ]
بلا کوهارسکی [19 ]
بازیکنان ذخیره مجارستان
کارول شاندور[ 7 ]
فلورین آلبرت[ 9 ]
ماتو فینشی[ 11 ]
کالمان شوواری[ 12 ]
کالمان ایهاز[ 13 ]
ایستوان ناگ[ 14 ]
ایوان منسزل[ 15 ]
یانوش فارکاش[ 16 ]
لازلو بودور[ 20 ]
آنتال سنتیمیخویی[ 21 ]
استفان ایلکو[ 22 ]
تیم داوری
داور اول: Arturo YAMASAKI MALDONADO (MEX)
داور دوم: R. BULNES (CHI)
داور سوم: Juan Garay GARDEAZABAL (ESP)