بازی ولز و مجارستان در مرحله گروهی جام جهانی 1958 سوئد

تاریخ بازی : سه شنبه 1337/03/27
ساعت بازی: 19:00
مکان بازی: Solna
لایوش تیخی(33)
نیمه اول: ( 1 : 0 )
نیمه دوم: ( 1 : 2 )
آیوور آلچرچ(55)
تری مدوین(76)
بازیکنان اصلی مجارستان
[ 1 ]جولا گروژیچ
[ 2 ]شاندور ماترایی
[ 3 ]فرنت شیپوش
[ 4 ]لاسلو شاروشی
[ 5 ]جوزف بوژیک
[ 7 ]لاسلو بودایی
[ 8 ]لایوش تیخی
[ 10 ]دؤه بوندشاک
[ 15 ]آنتال کوتاژ
[ 20 ]جوزف بنچیش
[ 21 ]ماتو فینشی
بازیکنان ذخیره مجارستان
[ 6 ]پال برندی
[ 9 ]ناندور هیدکوتی
[ 11 ]کارول شاندور
[ 12 ]بلا کاپراتی
[ 13 ]اسکار سیگتی
[ 14 ]فرنس سویکا
[ 16 ]لاسلو لاخوش
[ 17 ]میهای واشاش
[ 18 ]تئودور مونوشتوری
[ 19 ]زولتان فیریدمانسکی
[ 22 ]استفان ایلکو
بازیکنان اصلی ولز
جک کلسی [1 ]
استوارت ویلیامز [2 ]
مل هاپکینز [3 ]
درک سالیوان [4 ]
مل چارلز [5 ]
دیوید بران [6 ]
تری مدوین [7 ]
رون هویت [8 ]
جان چارلز [9 ]
آیوور آلچرچ [10 ]
کلیف جونز [11 ]
بازیکنان ذخیره ولز
کن جونز[ 12 ]
جرالد ویرنکوم[ 13 ]
تروور ادواردز[ 14 ]
کولین بیکر[ 15 ]
ویک کرو[ 16 ]
کن لیک[ 17 ]
روی ورنون[ 18 ]
کولین وبستر[ 19 ]
جان السورسی[ 20 ]
لن آلچرچ[ 21 ]
تام بیکر[ 22 ]
تیم داوری
داور اول: Nikolaj LATYCHEV (URS)
داور دوم: Jose Maria CODESAL (URU)
داور سوم: Arne ERIKSSON (FIN)