بازی مجارستان و ولز در مرحله گروهی جام جهانی 1958 سوئد

تاریخ بازی : یکشنبه 1337/03/18
ساعت بازی: 19:00
مکان بازی: Sandviken
جان چارلز(27)
نیمه اول: ( 1 : 1 )
نیمه دوم: ( 1 : 1 )
جوزف بوژیک(5)
بازیکنان اصلی ولز
[ 1 ]جک کلسی
[ 2 ]استوارت ویلیامز
[ 3 ]مل هاپکینز
[ 4 ]درک سالیوان
[ 5 ]مل چارلز
[ 6 ]دیوید بران
[ 7 ]تری مدوین
[ 9 ]جان چارلز
[ 10 ]آیوور آلچرچ
[ 11 ]کلیف جونز
[ 19 ]کولین وبستر
بازیکنان ذخیره ولز
[ 8 ]رون هویت
[ 12 ]کن جونز
[ 13 ]جرالد ویرنکوم
[ 14 ]تروور ادواردز
[ 15 ]کولین بیکر
[ 16 ]ویک کرو
[ 17 ]کن لیک
[ 18 ]روی ورنون
[ 20 ]جان السورسی
[ 21 ]لن آلچرچ
[ 22 ]تام بیکر
بازیکنان اصلی مجارستان
جولا گروژیچ [1 ]
شاندور ماترایی [2 ]
فرنت شیپوش [3 ]
لاسلو شاروشی [4 ]
جوزف بوژیک [5 ]
پال برندی [6 ]
لایوش تیخی [8 ]
ناندور هیدکوتی [9 ]
دؤه بوندشاک [10 ]
کارول شاندور [11 ]
ماتو فینشی [21 ]
بازیکنان ذخیره مجارستان
لاسلو بودایی[ 7 ]
بلا کاپراتی[ 12 ]
اسکار سیگتی[ 13 ]
فرنس سویکا[ 14 ]
آنتال کوتاژ[ 15 ]
لاسلو لاخوش[ 16 ]
میهای واشاش[ 17 ]
تئودور مونوشتوری[ 18 ]
زولتان فیریدمانسکی[ 19 ]
جوزف بنچیش[ 20 ]
استفان ایلکو[ 22 ]
تیم داوری
داور اول: Jose Maria CODESAL (URU)
داور دوم: Leo LEMESIC (YUG)
داور سوم: Lucien VAN NUFFEL (BEL)