بازی مجارستان و سوئیس در مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی 1938 فرانسه

تاریخ بازی : یکشنبه 1317/03/22
ساعت بازی: 17:00
مکان بازی: Lille
نیمه اول: ( 0 : 1 )
نیمه دوم: ( 0 : 2 )
جورج شاروشی(40)
گیولا زنجلر(89)
بازیکنان اصلی سوئیس
[ 0 ]فردی بیکل
[ 0 ]هرمان اسپرینگر
[ 0 ]لارو آمادو
[ 0 ]سیریو ورناتی
[ 0 ]تولیو گراسی
[ 0 ]یوگن والاسچک
[ 0 ]آدولف اشتسلر
[ 0 ]آندره آبگلن
[ 0 ]اوت لمن
[ 0 ]ارنست لورتچر
[ 0 ]ویلی هیوبر
بازیکنان ذخیره سوئیس
[ 0 ]اسکار راخ
[ 0 ]فریتس واگنر
[ 0 ]یوگن روپف
[ 0 ]ژرژ ایبی
[ 0 ]لئوپولد کیلهولتس
[ 0 ]پائول آئبی
[ 0 ]رناتو بیزوزرو
[ 0 ]سویرینو ماینلی
[ 0 ]اروین بالابایو
[ 0 ]آلبرت گینچارد
[ 0 ]الکساندرو فریجریو
بازیکنان اصلی مجارستان
جولا لازار [0 ]
گیولا زنجلر [0 ]
ینو وینسه [0 ]
جوزف تیوری [0 ]
جورج شاروشی [0 ]
آنتال سابو [0 ]
آنتال سالایی [0 ]
فرنس ساس [0 ]
لایوش کورانی [0 ]
شاندور بیرو [0 ]
ویلموس کوهوت [0 ]
بازیکنان ذخیره مجارستان
جولا پولگار[ 0 ]
ایستوان بالوغ[ 0 ]
یانوش دوداش[ 0 ]
جوزف هادا[ 0 ]
جوزف پیلینکاس[ 0 ]
جورج سوچ[ 0 ]
میهالی بایرو[ 0 ]
بلا ساروسی[ 0 ]
گزا تولدی[ 0 ]
لاسلو چه[ 0 ]
پال تیتکوس[ 0 ]
تیم داوری
داور اول: Rinaldo BARLASSINA (ITA)
داور دوم: Alois BERANEK (AUT)
داور سوم: D. BOUTOURE (FRA)