بازی چکسلواکی و آلمان در مرحله نیمه نهایی جام جهانی 1934 ایتالیا

تاریخ بازی : یکشنبه 1313/03/13
ساعت بازی: 16:30
مکان بازی: Rome
رودولف نوآک(62)
نیمه اول: ( 0 : 1 )
نیمه دوم: ( 1 : 3 )
اودریچ نجدلی(21)
اودریچ نجدلی(69)
اودریچ نجدلی(80)
بازیکنان اصلی آلمان
[ 0 ]اوتو زیفلینگ
[ 0 ]فریتس ستپان
[ 0 ]ارنست لهنر
[ 0 ]پاول سیلنسکی
[ 0 ]رودولف نوآک
[ 0 ]زیگموند هارینگر
[ 0 ]اشتانیسلواس کوبیرسکی
[ 0 ]ویلیبالد کرس
[ 0 ]ویلی بوش
[ 0 ]یاکوب بندر
[ 0 ]ادموند کونن
بازیکنان ذخیره آلمان
[ 0 ]فرانتس دینرت
[ 0 ]هانس یاکوب
[ 0 ]پاول ینس
[ 0 ]راینهارد مونتسنبرگ
[ 0 ]فریتس بوشلو
[ 0 ]ماتیاس هیدمن
[ 0 ]رودولف گراملیش
[ 0 ]کارل هوهمن
[ 0 ]جوزف استرب
[ 0 ]ارنست آلبرشت
[ 0 ]هانس شوارتس
بازیکنان اصلی چکسلواکی
فرانتیسک یونک [0 ]
فرانتیسک اسوبودا [0 ]
آنتونین پی یو سی [0 ]
فرانتیسک پلانیکا [0 ]
یاروسلاف بورگر [0 ]
جوزف کوستیلک [0 ]
جیری سوبوتکا [0 ]
جوزف سیتایروکی [0 ]
رودولف کریتسیل [0 ]
استفان کامبال [0 ]
اودریچ نجدلی [0 ]
بازیکنان ذخیره چکسلواکی
آنتونین ودیکا[ 0 ]
سیستمیر پاتزل[ 0 ]
یاروسلاف بوسک[ 0 ]
واسلاف هوراک[ 0 ]
ویلاستیمیل کپکی[ 0 ]
وویتچ براداچ[ 0 ]
گزا کالاکسای[ 0 ]
جوزف سیلنی[ 0 ]
لادیسلاف ژنیشک[ 0 ]
تیم داوری
داور اول: Rinaldo BARLASSINA (ITA)
داور دوم: Alois BERANEK (AUT)
داور سوم: Pedro ESCARTIN (ESP)