بازی اتریش و مجارستان در مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی 1934 ایتالیا

تاریخ بازی : پنج شنبه 1313/03/10
ساعت بازی: 16:30
مکان بازی: Bologna
جورج شاروشی(60)
نیمه اول: ( 0 : 1 )
نیمه دوم: ( 1 : 2 )
یوهان هوروات(8)
کارل زیشک(51)
بازیکنان اصلی مجارستان
[ 0 ]آنتال سابو
[ 0 ]آنتال سالایی
[ 0 ]گزا تولدی
[ 0 ]جورج شاروشی
[ 0 ]جورج سوچ
[ 0 ]ایمره مارکوش
[ 0 ]ایستوان آور
[ 0 ]ایستوان پالوتاش
[ 0 ]جوزف ویگو
[ 0 ]لازلو اشتنبرگ
[ 0 ]تیبور کمنی
بازیکنان ذخیره مجارستان
[ 0 ]جوزف هادا
[ 0 ]شاندور بیرو
[ 0 ]ینو وینسه
[ 0 ]یانوش دوداش
[ 0 ]جولا لازار
[ 0 ]جولا پولگار
[ 0 ]جولا فوتو
[ 0 ]ایستوان تاماشی
[ 0 ]پال تلیکی
[ 0 ]رژو شوملایی
[ 0 ]گابور سابو
بازیکنان اصلی اتریش
فرانس واگنر [0 ]
فرانتس سیزار [0 ]
هانس اوربنک [0 ]
یوهان هوروات [0 ]
جوزف بیکان [0 ]
جوزف سیمیستیک [0 ]
کارل سستا [0 ]
کارل زیشک [0 ]
ماتیاس سیندلار [0 ]
پیتر پلاتزر [0 ]
رودی ویرتل [0 ]
بازیکنان ذخیره اتریش
آنتون خاندا[ 0 ]
فردریک فرانتسل[ 0 ]
جورج براون[ 0 ]
یوهان والژوفر[ 0 ]
یوزف اشتروه[ 0 ]
رودولف رافتل[ 0 ]
جوزف هسمن[ 0 ]
ویلی شیموس[ 0 ]
لئوپولد هافمن[ 0 ]
ماتیاس کابورک[ 0 ]
تونی اسکال[ 0 ]
تیم داوری
داور اول: Francesco MATTEA (ITA)
داور دوم: Pedro ESCARTIN (ESP)
داور سوم: Alfred BIRLEM (GER)