بازی یوگسلاوی و برزیل در مرحله گروهی جام جهانی 1930 اروگوئه

تاریخ بازی : دوشنبه 1309/04/23
ساعت بازی: 12:45
مکان بازی: Montevideo
پریگینهو(62)
نیمه اول: ( 0 : 2 )
نیمه دوم: ( 1 : 2 )
الکساندر تیرنانیچ(21)
اویکا بیک(30)
بازیکنان اصلی برزیل
[ 0 ]هرموجینس
[ 0 ]ایتالیا
[ 0 ]ژوئل
[ 0 ]نیلو
[ 0 ]فرناندو جیودایسلی
[ 0 ]آراکن
[ 0 ]بریلهانت
[ 0 ]فاوستو
[ 0 ]پلی‌
[ 0 ]پریگینهو
[ 0 ]تیوفیلو
بازیکنان ذخیره برزیل
[ 0 ]ایوان ماریز
[ 0 ]مانوئل زینهو
[ 0 ]مودراتو
[ 0 ]آسکارینو
[ 0 ]فورتس
[ 0 ]بندیکتو
[ 0 ]بنوناتو
[ 0 ]دوکا
[ 0 ]پامپلونا
[ 0 ]راسینهو
[ 0 ]ولوسو
[ 0 ]زی لویز
بازیکنان اصلی یوگسلاوی
اویکا بیک [0 ]
یوبیشا استفانوویچ [0 ]
میلوراد آرسنیویچ [0 ]
مایلوون یاکشیچ [0 ]
میلوتین ایوکاویچ [0 ]
مامسیلو یاکیچ [0 ]
دراگان میهایلوویچ [0 ]
جورج وییویدانوویچ [0 ]
الکساندر تیرنانیچ [0 ]
بلاگوچ ماریانوویچ [0 ]
برانیسلاف سلیولیچ [0 ]
بازیکنان ذخیره یوگسلاوی
ولاستیمیر پتکوویچ[ 0 ]
میلان استویانویچ[ 0 ]
دراگان تاسیچ[ 0 ]
دراگیوتین نایدانویچ[ 0 ]
برانیسلاف هرنجایسچ[ 0 ]
تیوفیلو اسپاسویویچ[ 0 ]
تیم داوری
داور اول: Anibal TEJADA (URU)
داور دوم: Ricardo VALLARINO (URU)
داور سوم: Thomas BALVAY (FRA)