بازی برزیل و دانمارک در مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی 1998 فرانسه

تاریخ بازی : جمعه 1377/04/12
ساعت بازی: 21:00
مکان بازی: Nantes
مارتین یورگنسن(2)
بران لئودروپ(50)
نیمه اول: ( 1 : 2 )
نیمه دوم: ( 2 : 3 )
ببتو(10)
ریوالدو(25)
ریوالدو(59)
بازیکنان اصلی دانمارک
[ 1 ]پیتر اشمیکیل
[ 3 ]مارک ریپر
[ 4 ]یس هوک
[ 5 ]یان هاینتش
[ 6 ]توماس هیلوی-87
[ 7 ]آلن نیلسن-46
[ 10 ]مایکل لائودروپ
[ 11 ]بران لئودروپ
[ 12 ]شورن کالدینگ
[ 18 ]پیتر مولر-66
[ 21 ]مارتین یورگنسن+87
بازیکنان ذخیره دانمارک
[ 2 ]مایکل شیونبرگ
[ 8 ]پر فراندشن
[ 9 ]میکلاس مولنار
[ 13 ]یاکوب لئورسن
[ 14 ]مورتن ویگورتس
[ 15 ]اشتیگ توفتینگ+46
[ 16 ]موگنس کروگ
[ 17 ]بیارنه گولدبک
[ 19 ]اب ساند+66
[ 20 ]رنه هنریکسن
[ 22 ]پیتر کییر
بازیکنان اصلی برزیل
تافارل [1 ]
کافو(مارکوس اوانژلیستا د مورایس) [2 ]
آلدیر [3 ]
ژونیور بایانو [4 ]
سزار سامپایو [5 ]
روبرتو کارلوس [6 ]
دونگا [8 ]
رونالدو [9 ]
-87ریوالدو [10 ]
-71لئوناردو [18 ]
-64ببتو [20 ]
بازیکنان ذخیره برزیل
ژیاوونی[ 7 ]
+71امرسون[ 11 ]
کارلوس ژرمانو[ 12 ]
ز کارلوس[ 13 ]
گونکالویس[ 14 ]
آندره کروز[ 15 ]
+87ز روبرتو[ 16 ]
دوریوا[ 17 ]
+64دنیلسون[ 19 ]
ادموندو[ 21 ]
دیدا[ 22 ]
تیم داوری
داور اول: Gamal Mahmoud Ahmed EL-GHANDOUR (EGY)
داور دوم: Mohamed Laroussi MANSRI (TUN)
داور سوم: Dramane DANTE (MLI)
داور چهارم: Ali Mohamed BUJSAIM (UAE)