بازی فرانسه و پاراگوئه در مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی 1998 فرانسه

تاریخ بازی : یکشنبه 1377/04/07
ساعت بازی: 16:30
مکان بازی: Lens
نیمه اول: ( 0 : 0 )
نیمه دوم: ( 0 : 0 )
لورانت بلانک(114)
بازیکنان اصلی پاراگوئه
[ 1 ]خوزه لوییس چیلاورت
[ 2 ]فرانسیسکو آرسه
[ 4 ]کارلوس گامارا
[ 5 ]سلسو آیالا
[ 9 ]خوزه کاردوزو
[ 10 ]روبرتو آکونا
[ 11 ]پدرو سارابیا
[ 13 ]کارلوس پاردس-75
[ 15 ]میگوئل بنیتز
[ 16 ]خولیو سزار انسیسو
[ 21 ]خورخه کامپوس-55
بازیکنان ذخیره پاراگوئه
[ 3 ]کاتالینو ریوارولا
[ 6 ]ادگار آگیلرا
[ 7 ]خولیو سزار یگروس+55
[ 8 ]آریستس روخاس
[ 12 ]دانیلو آسوال
[ 14 ]ریکاردو روخاس
[ 17 ]هوگو بریزوئلا
[ 18 ]سزار رامیرز
[ 19 ]کارلوس مورالس
[ 20 ]دنیس کانیزا+75
[ 22 ]روبن روییز دیاز
بازیکنان اصلی فرانسه
بیشنته لازارما [3 ]
لورانت بلانک [5 ]
یوری ژورکائف [6 ]
دیدیر دشامپس [7 ]
مارسل دوسایی [8 ]
-65تری هانری [12 ]
-76برنارد دیومید [13 ]
لیلیان تورام [15 ]
فابین بارتز [16 ]
-69امانوئل پتیت [17 ]
دیوید ترزگت [20 ]
بازیکنان ذخیره فرانسه
برنارد لاما[ 1 ]
ویسنت کاندلا[ 2 ]
پاتریک ویرا[ 4 ]
+76استفان گیوارش[ 9 ]
زین الدین زیدان[ 10 ]
+65رابرت پیرس[ 11 ]
+69آلن[ 14 ]
فرانک لوبوف[ 18 ]
کریستین کارمبو[ 19 ]
کریستوف دوگاری[ 21 ]
لیونل شاربونیر[ 22 ]
تیم داوری
داور اول: Ali Mohamed BUJSAIM (UAE)
داور دوم: Nimal WICKERAMATUNGA (SRI)
داور سوم: Lencie FRED (VAN)
داور چهارم: Esfandiar BAHARMAST (USA)