بازی نیجریه و دانمارک در مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی 1998 فرانسه

تاریخ بازی : یکشنبه 1377/04/07
ساعت بازی: 21:00
مکان بازی: Saint-Denis
پیتر مولر(3)
بران لئودروپ(12)
اب ساند(58)
توماس هیلوی(76)
نیمه اول: ( 2 : 0 )
نیمه دوم: ( 4 : 1 )
تیجادی بابانگیدا(77)
بازیکنان اصلی دانمارک
[ 1 ]پیتر اشمیکیل
[ 3 ]مارک ریپر
[ 4 ]یس هوک
[ 5 ]یان هاینتش
[ 6 ]توماس هیلوی
[ 7 ]آلن نیلسن
[ 10 ]مایکل لائودروپ-82
[ 11 ]بران لئودروپ-77
[ 12 ]شورن کالدینگ
[ 18 ]پیتر مولر-58
[ 21 ]مارتین یورگنسن
بازیکنان ذخیره دانمارک
[ 2 ]مایکل شیونبرگ
[ 8 ]پر فراندشن+82
[ 9 ]میکلاس مولنار
[ 13 ]یاکوب لئورسن
[ 14 ]مورتن ویگورتس+77
[ 15 ]اشتیگ توفتینگ
[ 16 ]موگنس کروگ
[ 17 ]بیارنه گولدبک
[ 19 ]اب ساند+58
[ 20 ]رنه هنریکسن
[ 22 ]پیتر کییر
بازیکنان اصلی نیجریه
پیتر روفی [1 ]
چلیستینی بابیارو [3 ]
-65نوانکو کانو [4 ]
اوچی اکچوکو [5 ]
تاریبو وست [6 ]
فینیدی جورج [7 ]
موشا آدپوجو [8 ]
جی جی آکوکا [10 ]
-73گاربا لاوال [11 ]
ساندی الیسه [15 ]
ویکتور ایکپیبا [20 ]
بازیکنان ذخیره نیجریه
موبی اوپراکو[ 2 ]
+65رشید یکینی[ 9 ]
ویلی آکپارا[ 12 ]
+73تیجادی بابانگیدا[ 13 ]
دانیا آموکاچی[ 14 ]
اوچی اکافور[ 16 ]
آگوستین ایگاوون[ 17 ]
ویلسون اوروما[ 18 ]
بن آیروها[ 19 ]
گادوین آکپارا[ 21 ]
آبیدون بارووا[ 22 ]
تیم داوری
داور اول: Urs MEIER (SUI)
داور دوم: Hussain GHADANFARI (KUW)
داور سوم: Fernando TRESACO GRACIA (ESP)
داور چهارم: Abdul Rahman AL ZAID (KSA)