بازی ژاپن و جامائیکا در مرحله گروهی جام جهانی 1998 فرانسه

تاریخ بازی : جمعه 1377/04/05
ساعت بازی: 16:00
مکان بازی: Lyon
تئودور ویتمور(39)
تئودور ویتمور(54)
نیمه اول: ( 1 : 0 )
نیمه دوم: ( 2 : 1 )
ماساشی ناکایاما(74)
بازیکنان اصلی جامائیکا
[ 2 ]استیفن مالکوم
[ 3 ]کریستوفر داز
[ 5 ]ایان گودیسون
[ 6 ]فیتزروی سیمپسون-89
[ 8 ]مارکوس گیل-80
[ 11 ]تئودور ویتمور
[ 13 ]آرون لارنس
[ 15 ]ریکاردو گاردنر
[ 17 ]اونادی لوو
[ 19 ]فرانک سیکلر
[ 22 ]پائول هال-72
بازیکنان ذخیره جامائیکا
[ 1 ]وارن بارت
[ 4 ]لینوال دیکسون
[ 7 ]پیتر کارگیل
[ 9 ]اندرو ویلیامز
[ 10 ]والتر بوید+72
[ 12 ]دین سول
[ 14 ]دانوان ریکتس
[ 16 ]رابرت ارل+89
[ 18 ]دیون بورتون+80
[ 20 ]داریل پائول
[ 21 ]دورنت بران
بازیکنان اصلی ژاپن
آکیرا ناهاراشی [2 ]
نائوکی سوما [3 ]
ماسامی ایهارا [4 ]
-58نوریو اومورا [5 ]
ماتوهیرو یاماگوچی [6 ]
هیدتوشی ناکاتا [8 ]
ماساشی ناکایاما [9 ]
-78هیروشی نانامی [10 ]
یوتاکا آکیتا [17 ]
-58شوجی جو [18 ]
یاشکاتسو کاواگوچی [20 ]
بازیکنان ذخیره ژاپن
نوبویوکی کوجیما[ 1 ]
ترویوشی ایتو[ 7 ]
+78شینجی اونو[ 11 ]
+58واگنر لوپس[ 12 ]
توشیهیرو هاتوری[ 13 ]
ماسایوکی اوکانو[ 14 ]
هیرواکی موریشیما[ 15 ]
توشیهیده سایتو[ 16 ]
اسکه ناکانیشی[ 19 ]
سیگو نارازاکی[ 21 ]
+58تاکاشی هیرانو[ 22 ]
تیم داوری
داور دوم: Evzen AMLER (CZE)
داور سوم: Dramane DANTE (MLI)
داور چهارم: Hugh DALLAS (SCO)