بازی برزیل و نروژ در مرحله گروهی جام جهانی 1998 فرانسه

تاریخ بازی : سه شنبه 1377/04/02
ساعت بازی: 21:00
مکان بازی:
توره آندره فلو(83)
شیتل رکدال(89)
نیمه اول: ( 0 : 0 )
نیمه دوم: ( 2 : 1 )
ببتو(78)
بازیکنان اصلی نروژ
[ 1 ]فروده گردوس
[ 3 ]رونی یونسن
[ 4 ]هنینگ برگ
[ 5 ]بورنیبی
[ 8 ]اویویند لئون هاردشن
[ 9 ]توره آندره فلو
[ 10 ]شیتل رکدال
[ 15 ]دان اگن
[ 17 ]هاوارد فلو-68
[ 21 ]ویدار ریسث-79
[ 22 ]روئار استراند-46
بازیکنان ذخیره نروژ
[ 2 ]گونار هاله
[ 6 ]استاله سولباکن
[ 7 ]اریک میکلاند+46
[ 11 ]مینی یاکوبسن
[ 12 ]توماس میر
[ 13 ]اسپن بوردشن
[ 14 ]وگارد هگم
[ 16 ]یوستاین فلو+79
[ 18 ]اگیل اوستنستاد
[ 19 ]اریک هوفتون
[ 20 ]اوله گونار سولسیائر+68
بازیکنان اصلی برزیل
تافارل [1 ]
کافو(مارکوس اوانژلیستا د مورایس) [2 ]
ژونیور بایانو [4 ]
روبرتو کارلوس [6 ]
دونگا [8 ]
رونالدو [9 ]
ریوالدو [10 ]
گونکالویس [14 ]
لئوناردو [18 ]
دنیلسون [19 ]
ببتو [20 ]
بازیکنان ذخیره برزیل
آلدیر[ 3 ]
سزار سامپایو[ 5 ]
ژیاوونی[ 7 ]
امرسون[ 11 ]
کارلوس ژرمانو[ 12 ]
ز کارلوس[ 13 ]
آندره کروز[ 15 ]
ز روبرتو[ 16 ]
دوریوا[ 17 ]
ادموندو[ 21 ]
دیدا[ 22 ]
تیم داوری
داور اول: Esfandiar BAHARMAST (USA)
داور دوم: Gennaro MAZZEI (ITA)
داور سوم: Dramane DANTE (MLI)
داور چهارم: Arturo P. BRIZIO CARTER (MEX)