بازی آلمان و یوگسلاوی در مرحله گروهی جام جهانی 1998 فرانسه

تاریخ بازی : یکشنبه 1377/03/31
ساعت بازی: 14:30
مکان بازی: Lens
پردراگ میاتوویچ(13)
دراگان استویکوویچ(52)
نیمه اول: ( 1 : 0 )
نیمه دوم: ( 2 : 2 )
سینیشا میهایلوویچ(72) - گل به خود ی
اولیور بیرهوف(78)
بازیکنان اصلی یوگسلاوی
[ 1 ]ایویسا کرای
[ 3 ]گوران جوروویچ
[ 4 ]اسلاویشا یوکانویچ
[ 7 ]ولادیمیر یوگوویچ
[ 9 ]پردراگ میاتوویچ
[ 10 ]دراگان استویکوویچ
[ 11 ]سینیشا میهایلوویچ
[ 13 ]اسلوبودان کوملینوویچ
[ 16 ]ژیکو پتروویچ-74
[ 20 ]دژان استانکوویچ-66
[ 22 ]دارکو کواچویچ-57
بازیکنان ذخیره یوگسلاوی
[ 2 ]زوران میرکوویچ
[ 5 ]میروسلاف جوکیچ
[ 6 ]برانکو برنوویچ
[ 8 ]دیان ساویچویچ
[ 12 ]دراگویه لکوویچ
[ 14 ]نیشا ساولییچ
[ 15 ]یوبینکو درولوویچ
[ 17 ]ساوو میلوشویچ
[ 18 ]دیان گووداریسا+66
[ 19 ]میروسلاف استویچ+74
[ 21 ]پریسا اوگنینوویچ+57
بازیکنان اصلی آلمان
آندرس کوپکه [1 ]
کریستین ورنز [2 ]
یورگ هاینریش [3 ]
یورگن کولر [4 ]
اولاف تون [6 ]
-57آندریاس مولر [7 ]
ینس جرمیس [13 ]
-46دیدی هامن [16 ]
-66کریستین سیگه [17 ]
یورگن کلینزمن [18 ]
اولیور بیرهوف [20 ]
بازیکنان ذخیره آلمان
توماس هلمر[ 5 ]
+46لوتار ماتیوس[ 8 ]
+57اولف کریستن[ 9 ]
توماس هسلر[ 10 ]
اولاف مارشال[ 11 ]
الیور کان[ 12 ]
مارکوس بابل[ 14 ]
اشتفن فرویند[ 15 ]
اشتفان رویتر[ 19 ]
+66مایکل تارنات[ 21 ]
ینس لیمن[ 22 ]
تیم داوری
داور اول: Kim Milton NIELSEN (DEN)
داور دوم: Emanuel ZAMMIT (MLT)
داور سوم: Marc VAN DEN BROECK (BEL)
داور چهارم: Masayoshi OKADA (JPN)