بازی فرانسه و عربستان سعودی در مرحله گروهی جام جهانی 1998 فرانسه

تاریخ بازی : پنج شنبه 1377/03/28
ساعت بازی: 21:00
مکان بازی: Saint-Denis
نیمه اول: ( 0 : 1 )
نیمه دوم: ( 0 : 4 )
تری هانری(37)
دیوید ترزگت(68)
تری هانری(78)
بیشنته لازارما(85)
بازیکنان اصلی عربستان سعودی
[ 1 ]محمد الدعیع
[ 2 ]محمد الجهانی-76
[ 3 ]محمد الخیلاوی
[ 4 ]عبدالله زوبروماوی
[ 6 ]فواد امین
[ 7 ]ابراهيم الشاهرانی
[ 9 ]سامی الجابر
[ 10 ]سید الویران-33
[ 13 ]حسين سليمانی
[ 16 ]خميس الدوسری
[ 20 ]حمزه صالح
بازیکنان ذخیره عربستان سعودی
[ 5 ]احمد مدنی
[ 8 ]عبید الدوسری
[ 11 ]فهد المحالل
[ 12 ]ابراهيم الحربی+33-65
[ 14 ]خالد الموالید+65
[ 15 ]یوسف التونایان
[ 17 ]احمد الدوسری+76
[ 18 ]نواف التمیات
[ 19 ]عبد العزيز الجنوبی
[ 21 ]حسین الصادق
[ 22 ]تیسیر العنتایف
بازیکنان اصلی فرانسه
بیشنته لازارما [3 ]
لورانت بلانک [5 ]
دیدیر دشامپس [7 ]
مارسل دوسایی [8 ]
زین الدین زیدان [10 ]
-79تری هانری [12 ]
-58برنارد دیومید [13 ]
آلن [14 ]
لیلیان تورام [15 ]
فابین بارتز [16 ]
-30کریستوف دوگاری [21 ]
بازیکنان ذخیره فرانسه
برنارد لاما[ 1 ]
ویسنت کاندلا[ 2 ]
پاتریک ویرا[ 4 ]
+58یوری ژورکائف[ 6 ]
استفان گیوارش[ 9 ]
+79رابرت پیرس[ 11 ]
امانوئل پتیت[ 17 ]
فرانک لوبوف[ 18 ]
کریستین کارمبو[ 19 ]
+30دیوید ترزگت[ 20 ]
لیونل شاربونیر[ 22 ]
تیم داوری
داور اول: Arturo P. BRIZIO CARTER (MEX)
داور دوم: Reynaldo Elias SALINAS ROSTRAN (HON)
داور سوم: Luis Fernando TORRES ZUNIGA (CRC)
داور چهارم: Alberto TEJADA NORIEGA (PER)