بازی برزیل و مراکش در مرحله گروهی جام جهانی 1998 فرانسه

تاریخ بازی : سه شنبه 1377/03/26
ساعت بازی: 21:00
مکان بازی: Nantes
نیمه اول: ( 0 : 2 )
نیمه دوم: ( 0 : 3 )
رونالدو(9)
ریوالدو(45)
ببتو(50)
بازیکنان اصلی مراکش
[ 2 ]عبدالله صابر-76
[ 3 ]عبدالکریم حدریعویی
[ 4 ]یوسف روسی
[ 6 ]نور الدين النيبت
[ 7 ]مصطفى الحجي
[ 8 ]سید شیبا-76
[ 9 ]عبدالجلیل حداد-88
[ 12 ]دریس بن زکری
[ 14 ]صلاح الدین بصیر
[ 18 ]یوسف شیبو
[ 20 ]طاهر الخالج
بازیکنان ذخیره مراکش
[ 1 ]عبدالقادر البرازیل
[ 5 ]سماهی تریکی
[ 10 ]عبدالرحیم اوعاکلی
[ 11 ]علی الخطابی+88
[ 13 ]رشید نکروز
[ 15 ]لحسن ابرامی+76
[ 16 ]رشید عزوزی
[ 17 ]غریب عامزینه+76
[ 19 ]جمال سلامی
[ 21 ]رشید روخی
[ 22 ]مصطفی الشادیلی
بازیکنان اصلی برزیل
تافارل [1 ]
کافو(مارکوس اوانژلیستا د مورایس) [2 ]
آلدیر [3 ]
ژونیور بایانو [4 ]
-68سزار سامپایو [5 ]
روبرتو کارلوس [6 ]
دونگا [8 ]
رونالدو [9 ]
-87ریوالدو [10 ]
لئوناردو [18 ]
-72ببتو [20 ]
بازیکنان ذخیره برزیل
ژیاوونی[ 7 ]
امرسون[ 11 ]
کارلوس ژرمانو[ 12 ]
ز کارلوس[ 13 ]
گونکالویس[ 14 ]
آندره کروز[ 15 ]
ز روبرتو[ 16 ]
+68دوریوا[ 17 ]
+87دنیلسون[ 19 ]
+72ادموندو[ 21 ]
دیدا[ 22 ]
تیم داوری
داور اول: Nikolai LEVNIKOV (RUS)
داور دوم: Yury DUPANOV (BLR)
داور سوم: Mark WARREN (ENG)
داور چهارم: Paul Anthony DURKIN (ENG)