بازی آلمان و آمریکا در مرحله گروهی جام جهانی 1998 فرانسه

تاریخ بازی : دوشنبه 1377/03/25
ساعت بازی: 21:00
مکان بازی: Paris
نیمه اول: ( 0 : 1 )
نیمه دوم: ( 0 : 2 )
آندریاس مولر(10)
یورگن کلینزمن(67)
بازیکنان اصلی آمریکا
[ 3 ]ادی پوپ
[ 4 ]مایک برنز-46
[ 5 ]توماس دولی
[ 6 ]دیوید ریجس
[ 8 ]ارنی استوارت
[ 11 ]اریک وینالدا-65
[ 13 ]کوبی جونز
[ 15 ]چاد دیرینگ-72
[ 18 ]کیسی کلر
[ 19 ]برایان میزونو
[ 21 ]کلودیو رینا
بازیکنان ذخیره آمریکا
[ 1 ]برد فیدل
[ 2 ]فرانکی هیجدک+46
[ 7 ]روی ویگرله+65
[ 9 ]خوئه مکس مور
[ 10 ]تاب راموس+72
[ 12 ]جف آگوس
[ 14 ]پرکی رادوساولیویچ
[ 16 ]یورگن سامر
[ 17 ]مارسلو بالبائو
[ 20 ]برایان مکبراید
[ 22 ]الکسی لالاس
بازیکنان اصلی آلمان
آندرس کوپکه [1 ]
کریستین ورنز [2 ]
یورگ هاینریش [3 ]
یورگن کولر [4 ]
اولاف تون [6 ]
-89آندریاس مولر [7 ]
-50توماس هسلر [10 ]
ینس جرمیس [13 ]
یورگن کلینزمن [18 ]
-70اشتفان رویتر [19 ]
اولیور بیرهوف [20 ]
بازیکنان ذخیره آلمان
توماس هلمر[ 5 ]
لوتار ماتیوس[ 8 ]
اولف کریستن[ 9 ]
اولاف مارشال[ 11 ]
الیور کان[ 12 ]
+89مارکوس بابل[ 14 ]
اشتفن فرویند[ 15 ]
+50دیدی هامن[ 16 ]
+70کریستین سیگه[ 17 ]
مایکل تارنات[ 21 ]
ینس لیمن[ 22 ]
تیم داوری
داور اول: Said BELQOLA (MAR)
داور دوم: Mohamed Laroussi MANSRI (TUN)
داور سوم: Mikael NILSSON (SWE)