بازی هلند و بلژیک در مرحله گروهی جام جهانی 1998 فرانسه

تاریخ بازی : شنبه 1377/03/23
ساعت بازی: 21:00
مکان بازی: Saint-Denis
نیمه اول: ( 0 : 0 )
نیمه دوم: ( 0 : 0 )
بازیکنان اصلی بلژیک
[ 1 ]فیلیپ دو وایلد
[ 2 ]برتراند کراسون-22
[ 3 ]لورنزو استالنس
[ 5 ]ویتال بورکلمانس
[ 6 ]فرانکی فان در الست
[ 7 ]مارک ویلموتس
[ 8 ]لوییس الیورا-60
[ 10 ]لوک نیلیس
[ 15 ]فیلیپ کلمنت
[ 17 ]میک فرسترائیتن
[ 21 ]دنی بوفین
بازیکنان ذخیره بلژیک
[ 4 ]گوردو ویدوویچ
[ 9 ]امبو امپزا
[ 11 ]نیکو فان کرکوفن
[ 12 ]فیلیپ فانده واله
[ 13 ]دنی ورلیندن
[ 14 ]انزو اسکیفو
[ 16 ]گلن د بوک
[ 18 ]ژرت ورهین
[ 19 ]اریک فان میر
[ 20 ]امیل امپزا+60
[ 22 ]اریک دفلاندر+22
بازیکنان اصلی هلند
ادوین فان در سار [1 ]
یاپ استام [3 ]
فرانک د بویر [4 ]
آرتور نومان [5 ]
-80رونالد د بویر [7 ]
پاتریک کلایفرت [9 ]
-65کلارنس سیدورف [10 ]
فیلیپ کوکو [11 ]
مارک اورمارس [14 ]
آرون وینتر [20 ]
-65جیمی فلویت هاسلباینک [21 ]
بازیکنان ذخیره هلند
مایکل رایزیگر[ 2 ]
+80ویم یونک[ 6 ]
+65دنیس برکمپ[ 8 ]
+65بادوین زندن[ 12 ]
آندره اویر[ 13 ]
وینستون بوگارد[ 15 ]
ادگار داویدس[ 16 ]
پیر فان هویدونک[ 17 ]
اد د گویی[ 18 ]
گیوفانی فان برونکهورست[ 19 ]
رود هسپ[ 22 ]
تیم داوری
داور اول: Pierluigi COLLINA (ITA)
داور دوم: Gennaro MAZZEI (ITA)
داور سوم: Emanuel ZAMMIT (MLT)
داور چهارم: Ramesh RAMDHAN (TRI)