بازی عربستان سعودی و دانمارک در مرحله گروهی جام جهانی 1998 فرانسه

تاریخ بازی : جمعه 1377/03/22
ساعت بازی: 17:30
مکان بازی: Lens
مارک ریپر(69)
نیمه اول: ( 0 : 0 )
نیمه دوم: ( 1 : 0 )
بازیکنان اصلی دانمارک
[ 1 ]پیتر اشمیکیل
[ 2 ]مایکل شیونبرگ
[ 3 ]مارک ریپر
[ 4 ]یس هوک
[ 6 ]توماس هیلوی
[ 10 ]مایکل لائودروپ
[ 11 ]بران لئودروپ-84
[ 12 ]شورن کالدینگ
[ 14 ]مورتن ویگورتس-65
[ 19 ]اب ساند
[ 21 ]مارتین یورگنسن-73
بازیکنان ذخیره دانمارک
[ 5 ]یان هاینتش+84
[ 7 ]آلن نیلسن+65
[ 8 ]پر فراندشن+73
[ 9 ]میکلاس مولنار
[ 13 ]یاکوب لئورسن
[ 15 ]اشتیگ توفتینگ
[ 16 ]موگنس کروگ
[ 17 ]بیارنه گولدبک
[ 18 ]پیتر مولر
[ 20 ]رنه هنریکسن
[ 22 ]پیتر کییر
بازیکنان اصلی عربستان سعودی
محمد الدعیع [1 ]
محمد الجهانی [2 ]
محمد الخیلاوی [3 ]
عبدالله زوبروماوی [4 ]
-78فواد امین [6 ]
ابراهيم الشاهرانی [7 ]
-84سامی الجابر [9 ]
-79سید الویران [10 ]
حسين سليمانی [13 ]
خالد الموالید [14 ]
خميس الدوسری [16 ]
بازیکنان ذخیره عربستان سعودی
احمد مدنی[ 5 ]
+79عبید الدوسری[ 8 ]
فهد المحالل[ 11 ]
ابراهيم الحربی[ 12 ]
+84یوسف التونایان[ 15 ]
احمد الدوسری[ 17 ]
نواف التمیات[ 18 ]
عبد العزيز الجنوبی[ 19 ]
+78حمزه صالح[ 20 ]
حسین الصادق[ 21 ]
تیسیر العنتایف[ 22 ]
تیم داوری
داور اول: Javier Alberto CASTRILLI (ARG)
داور دوم: Claudio Anibal ROSSI (ARG)
داور سوم: Jorge Alberto DIAZ GALVEZ (CHI)
داور چهارم: Hugh DALLAS (SCO)