بازی عربستان صعودی و مراکش در مرحله گروهی جام جهانی 1994 ایالات متحده آمریکا

تاریخ بازی : شنبه 1373/04/04
ساعت بازی: 12:30
مکان بازی: New York/New Jersey
محمد الشاوش(26)
نیمه اول: ( 1 : 2 )
نیمه دوم: ( 1 : 2 )
سامی الجابر(7)
فواد امین(45)
بازیکنان اصلی مراکش
[ 1 ]خليل عزمي
[ 2 ]ناصر عبدالله-57
[ 3 ]عبدالکریم حدریعویی
[ 4 ]طاهر الخالج
[ 5 ]سماهی تریکی
[ 6 ]نور الدين النيبت
[ 8 ]رشید عزوزی
[ 9 ]محمد الشاوش
[ 11 ]رشید الداعودی
[ 13 ]احمد بهجت
[ 15 ]حبیبی العربی-72
بازیکنان ذخیره مراکش
[ 7 ]مصطفى الحجي+72
[ 10 ]مصطفی الهادوی
[ 12 ]سید دقای
[ 14 ]احمد مصبانی
[ 16 ]حسن نادر
[ 17 ]عبدالمجید لاغریسی+57
[ 18 ]رشید نکروز
[ 19 ]عبدالمجید بعوباند
[ 20 ]حسن کاشلول
[ 21 ]محمد الصمدي
[ 22 ]زکریا الاشرف
بازیکنان اصلی عربستان صعودی
محمد الدعیع [1 ]
محمد الخیلاوی [3 ]
احمد مدنی [5 ]
فواد امین [6 ]
فهد البيشی [8 ]
سید الویران [10 ]
-79سامی الجابر [12 ]
محمد عبدالجواد [13 ]
خالد الموالید [14 ]
طلال جبرین [16 ]
-29عواد العنزی [18 ]
بازیکنان ذخیره عربستان صعودی
عبدالله الدوسری[ 2 ]
+29عبدالله زوبروماوی[ 4 ]
+79فهد الغشین[ 7 ]
مجید عبدالله[ 9 ]
فهد المحالل[ 11 ]
صالح الصادق[ 15 ]
یاسر الطایفی[ 17 ]
حمزه صالح[ 19 ]
حمزه فلاته[ 20 ]
حسین الصادق[ 21 ]
ابراهیم الحلوا[ 22 ]
تیم داوری
داور اول: Philip DON (ENG)
داور دوم: Roy PEARSON (ENG)
داور سوم: Tapio YLI-KARRO (FIN)
داور چهارم: Hellmut KRUG (GER)