بازی برزیل و اسکاتلند در مرحله گروهی جام جهانی 1990 ایتالیا

تاریخ بازی : چهارشنبه 1369/03/30
ساعت بازی: 21:00
مکان بازی: Turin
نیمه اول: ( 0 : 0 )
نیمه دوم: ( 0 : 1 )
مولر(81)
بازیکنان اصلی اسکاتلند
[ 1 ]جیم لیتون
[ 2 ]الکس مکلیش
[ 3 ]روی ایتکن
[ 5 ]پائول مکستی
[ 6 ]موریس مالپاس
[ 7 ]مو جانستون
[ 9 ]آلیستر مکوی-79
[ 10 ]موردو مکلئود-39
[ 16 ]استوارت مکال
[ 17 ]استوار مکیمی
[ 19 ]دیوید مکفرسون
بازیکنان ذخیره اسکاتلند
[ 4 ]ریچارد گاف
[ 8 ]جیم بت
[ 11 ]گری گیلسپی+39
[ 12 ]اندی گورام
[ 13 ]گوردون دوری
[ 14 ]آلن مکنلی
[ 15 ]کریگ لوین
[ 18 ]جان کولینز
[ 20 ]گری مکالیستر
[ 21 ]رابرت فلک+79
[ 22 ]برایان گان
بازیکنان اصلی برزیل
تافارل [1 ]
ژورژینیهو [2 ]
ریکاردو گومس [3 ]
دونگا [4 ]
آلمائو [5 ]
برانکو [6 ]
والدو [8 ]
کارکا [9 ]
-65روماريو دي سوزا فاريا [11 ]
ریکاردو روشا [19 ]
مائورو گالوائو [21 ]
بازیکنان ذخیره برزیل
بیسمارک[ 7 ]
سیلاس[ 10 ]
آکاسیو[ 12 ]
موزر[ 13 ]
آلدیر[ 14 ]
+65مولر[ 15 ]
ببتو[ 16 ]
رناتو گائوچو[ 17 ]
مازینیهو[ 18 ]
تیتا[ 20 ]
ز کارلوس[ 22 ]
تیم داوری
داور اول: Helmut KOHL (AUT)
داور دوم: Michal LISTKIEWICZ (POL)
داور سوم: Siegfried KIRSCHEN (GER)