بازی برزیل و لهستان در مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی 1986 مکزیک

تاریخ بازی : دوشنبه 1365/03/26
ساعت بازی: 12:00
مکان بازی: Guadalajara
نیمه اول: ( 0 : 1 )
نیمه دوم: ( 0 : 4 )
سقراط(30)
ژوسیمار(55)
ادینیهو(79)
کارکا(83)
بازیکنان اصلی لهستان
[ 1 ]جوزف ملینارچک
[ 2 ]کازیمیرز پشبش-59
[ 4 ]مارک استروفسکی
[ 5 ]رومان وویچیسکی
[ 7 ]ریشارت تاراشویچ
[ 8 ]یان اوربان-88
[ 9 ]یان کاراش
[ 10 ]استفان مایسکی
[ 11 ]ولودیمیرش سمولاریک
[ 20 ]زیبیگینیف بانیک
[ 21 ]داریوش جیکانوفسکی
بازیکنان ذخیره لهستان
[ 3 ]ولادیسلا ازمودا+88
[ 6 ]والدمار ماتیشیک
[ 12 ]یاسک کاژیمیرسکی
[ 13 ]ریشارت کومورنیسکی
[ 14 ]داریوش کوبیسکی
[ 15 ]آندره بونسول
[ 16 ]آندره پالاش
[ 17 ]آندره زگوتچسکی
[ 18 ]کریستوف پاولاک
[ 19 ]جوزف وانجیک
[ 22 ]یان فورتاک+59
بازیکنان اصلی برزیل
کارلوس [1 ]
ادینیهو [4 ]
ژونیور [6 ]
-73مولر [7 ]
کارکا [9 ]
ژوسیمار [13 ]
ژولیو سزار [14 ]
آلمائو [15 ]
برانکو [17 ]
-69سقراط [18 ]
الزو [19 ]
بازیکنان ذخیره برزیل
ادسون[ 2 ]
اسکار[ 3 ]
فاکائو[ 5 ]
کاساگرانده[ 8 ]
+69زیکو[ 10 ]
ادیوالدو[ 11 ]
پائولو ویتور[ 12 ]
مائورو گالوائو[ 16 ]
+73سیلاس[ 20 ]
والدو[ 21 ]
لئو[ 22 ]
تیم داوری
داور اول: Volker ROTH (GER)
داور دوم: Antonio MARQUEZ RAMIREZ (MEX)
داور سوم: Alan SNODDY (NIR)