بازی پاراگوئه و عراق در مرحله گروهی جام جهانی 1986 مکزیک

تاریخ بازی : چهارشنبه 1365/03/14
ساعت بازی: 12:00
مکان بازی: Toluca
نیمه اول: ( 0 : 1 )
نیمه دوم: ( 0 : 1 )
خولیو سزار رومرو(35)
بازیکنان اصلی عراق
[ 1 ]حمودي رعد
[ 3 ]خليل محمد
[ 4 ]شاكر ناظم
[ 5 ]شاكر سمير
[ 6 ]حسين علي
[ 7 ]محمد حارس-67
[ 8 ]احمد راضي
[ 10 ]حسين سید محمد
[ 14 ]باسل جورجيس-81
[ 15 ]هاشم ناطق
[ 22 ]الرباعي غانم
بازیکنان ذخیره عراق
[ 2 ]معاد ابراهيم
[ 9 ]صدام كريم
[ 11 ]عبد الرحيم+67
[ 12 ]علي جمال
[ 13 ]كريم محمد
[ 16 ]محمود شاكر
[ 17 ]عبید عناند
[ 18 ]محمد اسماعيل
[ 19 ]قاسم بسيم+81
[ 20 ]انصایف عبدالفتاح
[ 21 ]احمد جاسم
بازیکنان اصلی پاراگوئه
روبرتو فرناندز [1 ]
خوان تورالس [2 ]
سزار زابالا [3 ]
ویلیدیمیرو سچیتینا [4 ]
روخلیو دلگادو [5 ]
خورخه نونز [6 ]
بوناونتورا فریرا [7 ]
خولیو سزار رومرو [8 ]
روبرتو کاباناس [9 ]
آدولفینو کانیته [10 ]
-88آلفردو مندوزا [11 ]
بازیکنان ذخیره پاراگوئه
خورخه باتاگلیا[ 12 ]
ویرخینیو کاسارس[ 13 ]
لوییس کابایرو[ 14 ]
یوفیمیو کابرل[ 15 ]
+88خورخه گوئاسک[ 16 ]
فرانسیسکو آلکاراز[ 17 ]
ایواریستو ایساسی[ 18 ]
رونالدو چیلاورت[ 19 ]
رامون هیکس[ 20 ]
فائوستینو آلونسو[ 21 ]
خولین کورونل[ 22 ]
تیم داوری
داور اول: Edwin PICON-ACKONG (MRI)
داور دوم: Berny ULLOA MORERA (CRC)
داور سوم: David Stanley SOCHA (USA)