بازی ایتالیا و آلمان غربی در مرحله فینال جام جهانی 1982 اسپانیا

تاریخ بازی : یکشنبه 1361/04/20
ساعت بازی: 20:00
مکان بازی: Madrid
پائول برایتنر(83)
نیمه اول: ( 0 : 0 )
نیمه دوم: ( 1 : 3 )
پائولو روسی(57)
مارکو تاردلی(69)
آلساندرو آلتوبلی(81)
بازیکنان اصلی آلمان غربی
[ 1 ]هارالت شوماخر
[ 2 ]هانس پیتر بریگل
[ 3 ]پائول برایتنر
[ 4 ]کارل هاینتس فورستر
[ 5 ]برند فورستر
[ 6 ]ولفگانگ درملر-62
[ 7 ]پیتر لیتبارسکی
[ 8 ]کلائوس فیشر
[ 11 ]کارل هاینتس رومینیگه-70
[ 15 ]اولی اشتیلیک
[ 20 ]مانفرد کالتس
بازیکنان ذخیره آلمان غربی
[ 9 ]هورست هروبیش+62
[ 10 ]هانسی مولر+70
[ 12 ]ویلفرید هانس
[ 13 ]اووه راندرس
[ 14 ]فلیکس ماگات
[ 16 ]توماس آلوفس
[ 17 ]اشتفان انگلس
[ 18 ]لوتار ماتیوس
[ 19 ]هولگر هیرونیموس
[ 21 ]برند فرانکه
[ 22 ]آیکه ایمل
بازیکنان اصلی ایتالیا
دینو زوف [1 ]
جوزف برگومی [3 ]
آنتونی کابرینی [4 ]
فولویو کولوواتی [5 ]
کلودیو جنتیله [6 ]
گایتانو شیرئا [7 ]
گابریله اوریالی [13 ]
مارکو تاردلی [14 ]
برونو کونتی [16 ]
-7فرانچسکو گرازیانی [19 ]
پائولو روسی [20 ]
بازیکنان ذخیره ایتالیا
فرانکو بارسی[ 2 ]
پیترو ویرچئود[ 8 ]
جانکارلو آنتوگنونی[ 9 ]
جوزف دوسنا[ 10 ]
جامپیرو مارینی[ 11 ]
ایوانو بوردون[ 12 ]
+89فرانکو کائوزیو[ 15 ]
دانیله ماسارو[ 17 ]
+7-89آلساندرو آلتوبلی[ 18 ]
فرانکو سالولجی[ 21 ]
جوانی گالی[ 22 ]
تیم داوری
داور اول: Arnaldo D. C. COELHO (BRA)
داور دوم: Abraham KLEIN (ISR)
داور سوم: Vojtech CHRISTOV (TCH)