بازی آلمان غربی و اسپانیا در مرحله گروهی جام جهانی 1982 اسپانیا

تاریخ بازی : جمعه 1361/04/11
ساعت بازی: 21:00
مکان بازی: Madrid
خسوس زامورا(82)
نیمه اول: ( 0 : 0 )
نیمه دوم: ( 1 : 2 )
پیتر لیتبارسکی(50)
کلائوس فیشر(75)
بازیکنان اصلی اسپانیا
[ 1 ]لوییس آرکونادا
[ 2 ]خوزه آنتونیو کاماچو
[ 3 ]رافائل گوردیو
[ 4 ]میگوئل آلونسو
[ 5 ]میگوئل تندیو
[ 6 ]خوزه الکسانکو
[ 7 ]خوانیتو-46
[ 10 ]خسوس زامورا
[ 12 ]سانتیاگو اورکیاگا
[ 19 ]سانتیانا
[ 20 ]کوئینی
بازیکنان ذخیره اسپانیا
[ 8 ]خواکین زامورا
[ 9 ]خسوس ساتروستگی
[ 11 ]لوپز اوفارته+46
[ 13 ]مانوئل خیمینز
[ 14 ]آنتونیو ماکدا
[ 15 ]انریکه سوئارا
[ 16 ]خوزه سانچز
[ 17 ]ریکاردو گایگو
[ 18 ]پدرو اورالده
[ 21 ]فرانسیسکو اوروتیکوئچئا
[ 22 ]میگوئل آنخل
بازیکنان اصلی آلمان غربی
هارالت شوماخر [1 ]
هانس پیتر بریگل [2 ]
پائول برایتنر [3 ]
کارل هاینتس فورستر [4 ]
برند فورستر [5 ]
ولفگانگ درملر [6 ]
پیتر لیتبارسکی [7 ]
کلائوس فیشر [8 ]
کارل هاینتس رومینیگه [11 ]
اولی اشتیلیک [15 ]
مانفرد کالتس [20 ]
بازیکنان ذخیره آلمان غربی
هورست هروبیش[ 9 ]
هانسی مولر[ 10 ]
ویلفرید هانس[ 12 ]
اووه راندرس[ 13 ]
فلیکس ماگات[ 14 ]
توماس آلوفس[ 16 ]
اشتفان انگلس[ 17 ]
لوتار ماتیوس[ 18 ]
هولگر هیرونیموس[ 19 ]
برند فرانکه[ 21 ]
آیکه ایمل[ 22 ]
تیم داوری
داور اول: Paolo CASARIN (ITA)
داور سوم: Karoly PALOTAI (HUN)