بازی اتریش و ایرلند شمالی در مرحله گروهی جام جهانی 1982 اسپانیا

تاریخ بازی : پنج شنبه 1361/04/10
ساعت بازی: 17:15
مکان بازی: Madrid
بیلی هامیلتون(27)
بیلی هامیلتون(75)
نیمه اول: ( 1 : 0 )
نیمه دوم: ( 2 : 2 )
برونو پسای(50)
رینهولد هینترمایر(68)
بازیکنان اصلی ایرلند شمالی
[ 2 ]جیمی نیکول
[ 4 ]دیوید مکری
[ 5 ]کریس نیکول
[ 8 ]مارتین اونیل
[ 9 ]جری آرمسترانگ
[ 10 ]سام مکلروی
[ 11 ]بیلی هامیلتون
[ 12 ]جان مکللاند
[ 13 ]سامی نلسون
[ 16 ]نورمن وایت ساید-68
[ 17 ]جیم پلات
بازیکنان ذخیره ایرلند شمالی
[ 1 ]پت جنینگز
[ 3 ]مال دوناهی
[ 6 ]جان اونیل
[ 7 ]نوئل بروترستون+68
[ 14 ]تامی کاسیدی
[ 15 ]توماس فینی
[ 18 ]جان جیمسون
[ 19 ]فلیکس هیلی
[ 20 ]جیم کلری
[ 21 ]بیلی کامپبل
[ 22 ]جرج دانلوپ
بازیکنان اصلی اتریش
فریدل کونسیلیا [1 ]
برند کرائوس [2 ]
اریش اوبرمایر [3 ]
برونو پسای [5 ]
والتر شاخنر [7 ]
هربرت پوراسکا [8 ]
اندی پیشلر [12 ]
-46مکس هاگمایر [13 ]
ارنست بائومایستر [14 ]
-46یوهان پریگسباوئر [17 ]
گرنوت یورتین [18 ]
بازیکنان ذخیره اتریش
جوزف دیجورجی[ 4 ]
رابرت هاتنبرگر[ 6 ]
هانس کرانکل[ 9 ]
+46رینهولد هینترمایر[ 10 ]
کورت یارا[ 11 ]
هانس دیهانیش[ 15 ]
گرالد مسلندر[ 16 ]
هریبرت ویبر[ 19 ]
+46کورت ولتسل[ 20 ]
هربرت فویرر[ 21 ]
کلائوس لیندربرگر[ 22 ]
تیم داوری
داور اول: Adolf PROKOP (GDR)
داور دوم: Erik FREDRIKSSON (SWE)
داور سوم: Walter ESCHWEILER (GER)