بازی آلمان غربی و انگلستان در مرحله گروهی جام جهانی 1982 اسپانیا

تاریخ بازی : سه شنبه 1361/04/08
ساعت بازی: 21:00
مکان بازی: Madrid
نیمه اول: ( 0 : 0 )
نیمه دوم: ( 0 : 0 )
بازیکنان اصلی انگلستان
[ 4 ]تری بوتشر
[ 5 ]استو کاپل
[ 8 ]ترور فرنسیس-77
[ 11 ]پائول مارینر
[ 12 ]میک میلس
[ 15 ]گراهام ریکس
[ 16 ]برایان روبسون
[ 17 ]کنی سانسوم
[ 18 ]فیل تامپسون
[ 19 ]ری ویلکینز
[ 22 ]پیتر شیلتون
بازیکنان ذخیره انگلستان
[ 1 ]ری کلمنس
[ 2 ]ویو آندرسون
[ 3 ]ترور بروکینگ
[ 6 ]استو فاستر
[ 7 ]کوین کیگان
[ 9 ]گلن هادل
[ 10 ]تری مکدرموت
[ 13 ]جو کوریگان
[ 14 ]فیلیپ نیل
[ 20 ]پیتر ویت
[ 21 ]تونی وودکاک+77
بازیکنان اصلی آلمان غربی
هارالت شوماخر [1 ]
هانس پیتر بریگل [2 ]
پائول برایتنر [3 ]
کارل هاینتس فورستر [4 ]
برند فورستر [5 ]
ولفگانگ درملر [6 ]
-74هانسی مولر [10 ]
کارل هاینتس رومینیگه [11 ]
-73اووه راندرس [13 ]
اولی اشتیلیک [15 ]
مانفرد کالتس [20 ]
بازیکنان ذخیره آلمان غربی
+73پیتر لیتبارسکی[ 7 ]
+74کلائوس فیشر[ 8 ]
هورست هروبیش[ 9 ]
ویلفرید هانس[ 12 ]
فلیکس ماگات[ 14 ]
توماس آلوفس[ 16 ]
اشتفان انگلس[ 17 ]
لوتار ماتیوس[ 18 ]
هولگر هیرونیموس[ 19 ]
برند فرانکه[ 21 ]
آیکه ایمل[ 22 ]
تیم داوری
داور اول: Arnaldo D. C. COELHO (BRA)
داور دوم: Hector F. ORTIZ RAMIREZ (PAR)
داور سوم: Romulo MENDEZ MOLINA (GUA)