بازی لهستان و بلژیک در مرحله گروهی جام جهانی 1982 اسپانیا

تاریخ بازی : دوشنبه 1361/04/07
ساعت بازی: 21:00
مکان بازی: Barcelona
نیمه اول: ( 0 : 2 )
نیمه دوم: ( 0 : 3 )
زیبیگینیف بانیک(4)
زیبیگینیف بانیک(26)
زیبیگینیف بانیک(53)
بازیکنان اصلی بلژیک
[ 3 ]لوک میلکامپ
[ 4 ]والتر میئوش
[ 5 ]میشل رونکن
[ 6 ]فرانک ورکوترن
[ 8 ]ویلفرید فان مویر-46
[ 9 ]اروین فاندربرگ
[ 10 ]لودو کوک
[ 11 ]ژان سلمون
[ 12 ]تئو کوسترز
[ 16 ]جرارد پلیسر-88
[ 21 ]الکس چرنیتنسکی
بازیکنان ذخیره بلژیک
[ 1 ]ژان ماریه پفاف
[ 2 ]اریک گرتس
[ 7 ]رنه فاندریکن
[ 13 ]فرانسوا فان دیر الست+46
[ 14 ]مارک بکه+88
[ 15 ]موریتس د شرایفر
[ 17 ]رنه ورهین
[ 18 ]ریموند مومنس
[ 19 ]مارک میلکلمپ
[ 20 ]گی واندرسمیسن
[ 22 ]ژاک مونارون
بازیکنان اصلی لهستان
جوزف ملینارچک [1 ]
مارک جوبا [2 ]
-82بیانوش کوپسویچ [3 ]
پاول یاناس [5 ]
والدمار ماتیشیک [8 ]
ولادیسلا ازمودا [9 ]
استفان مایسکی [10 ]
ولودیمیرش سمولاریک [11 ]
آندره بونسول [13 ]
ژیگورز لاتو [16 ]
زیبیگینیف بانیک [20 ]
بازیکنان ذخیره لهستان
تادیوش دالنی[ 4 ]
پیوتر اسکروبوفسکی[ 6 ]
یان یالوخا[ 7 ]
رومان وویچیسکی[ 12 ]
آندره پالاش[ 14 ]
+82ولوزجیمیرش چئولک[ 15 ]
آندره شارماخ[ 17 ]
مارک کوستو[ 18 ]
آندره ایوان[ 19 ]
یاسک کاژیمیرسکی[ 21 ]
پیوتر مولیک[ 22 ]
تیم داوری
داور اول: Jesus Paulino SILES CALDERON (CRC)
داور دوم: Enrique LABO REVOREDO (PER)
داور سوم: Gaston Edmundo CASTRO MAKUC (CHI)