بازی برزیل و نیوزلند در مرحله گروهی جام جهانی 1982 اسپانیا

تاریخ بازی : چهارشنبه 1361/04/02
ساعت بازی: 21:00
مکان بازی: Seville
نیمه اول: ( 0 : 2 )
نیمه دوم: ( 0 : 4 )
زیکو(28)
زیکو(31)
فاکائو(64)
سرژینیهو(70)
بازیکنان اصلی نیوزلند
[ 2 ]گلن دادس
[ 3 ]ریکی هربرت
[ 6 ]رابرت آلموند
[ 7 ]وینتون روفر-78
[ 9 ]استیو وودین
[ 10 ]استو سامنر
[ 12 ]کیت مکای
[ 13 ]کنی کرسول-78
[ 14 ]آدرین اریچ
[ 17 ]آلن بوث
[ 22 ]فرانک وان هاتوم
بازیکنان ذخیره نیوزلند
[ 1 ]ریچارد ویلسون
[ 4 ]برایان تورنر+78
[ 5 ]دیو برایت
[ 8 ]دانکان کول+78
[ 11 ]سام مالکولمسون
[ 15 ]جان هیل
[ 16 ]گلن آدام
[ 18 ]پیتر سیمونسن
[ 19 ]بیلی مکلور
[ 20 ]گرانت تورنر
[ 21 ]باری پیکرینگ
بازیکنان اصلی برزیل
والدیر پرس [1 ]
لئاندرو [2 ]
-75اسکار [3 ]
لوزینیهو [4 ]
تونینیهو سرزو [5 ]
ژونیور [6 ]
سقراط [8 ]
-75سرژینیهو [9 ]
زیکو [10 ]
ادر [11 ]
فاکائو [15 ]
بازیکنان ذخیره برزیل
+75پائولو ایزیدورو[ 7 ]
پائلو سرژیو[ 12 ]
ادوالدو[ 13 ]
ژونینیهو فونسیکا[ 14 ]
+75ادینیهو[ 16 ]
پدرینیهو[ 17 ]
باتیستا[ 18 ]
رناتو[ 19 ]
روبرتو دینامیته[ 20 ]
دیرکئو[ 21 ]
کارلوس[ 22 ]
تیم داوری
داور اول: Damir MATOVINOVIC (CRO)
داور دوم: Abraham KLEIN (ISR)
داور سوم: Charles George CORVER (NED)