بازی ایتالیا و کامرون در مرحله گروهی جام جهانی 1982 اسپانیا

تاریخ بازی : چهارشنبه 1361/04/02
ساعت بازی: 17:15
مکان بازی: Vigo
گرگورا مبیدا(61)
نیمه اول: ( 0 : 0 )
نیمه دوم: ( 1 : 1 )
فرانچسکو گرازیانی(60)
بازیکنان اصلی کامرون
[ 1 ]توماس نکونو
[ 2 ]میشل کاهام
[ 4 ]رنه اندیجیا
[ 5 ]ژان اونانا
[ 6 ]ایمانوئل کونده
[ 7 ]افرم مبوم
[ 8 ]گرگورا مبیدا
[ 9 ]راجر میلا
[ 10 ]ژان پیر توکوتو
[ 14 ]تئوفیل آبگا
[ 16 ]ابراهیم آئودو
بازیکنان ذخیره کامرون
[ 3 ]ادموند انوکا
[ 11 ]چارلز توبه
[ 12 ]جوزف آنتونی بل
[ 13 ]پل باهوکن
[ 15 ]فرانسوا ندومبه لئا
[ 17 ]جوزف کامگا
[ 18 ]ژاک انژوئا
[ 19 ]جوزف انانگا
[ 20 ]آلن ایبو ماکونگو
[ 21 ]ارنست ایبونگه
[ 22 ]سیمون شوبانگ
بازیکنان اصلی ایتالیا
دینو زوف [1 ]
آنتونی کابرینی [4 ]
فولویو کولوواتی [5 ]
کلودیو جنتیله [6 ]
گایتانو شیرئا [7 ]
جانکارلو آنتوگنونی [9 ]
گابریله اوریالی [13 ]
مارکو تاردلی [14 ]
برونو کونتی [16 ]
فرانچسکو گرازیانی [19 ]
پائولو روسی [20 ]
بازیکنان ذخیره ایتالیا
فرانکو بارسی[ 2 ]
جوزف برگومی[ 3 ]
پیترو ویرچئود[ 8 ]
جوزف دوسنا[ 10 ]
جامپیرو مارینی[ 11 ]
ایوانو بوردون[ 12 ]
فرانکو کائوزیو[ 15 ]
دانیله ماسارو[ 17 ]
آلساندرو آلتوبلی[ 18 ]
فرانکو سالولجی[ 21 ]
جوانی گالی[ 22 ]
تیم داوری
داور اول: Bogdan DOTCHEV (BUL)
داور دوم: Emilio SORIANO ALADREN (ESP)
داور سوم: Victoriano SANCHEZ ARMINIO (ESP)