بازی بلژیک و مجارستان در مرحله گروهی جام جهانی 1982 اسپانیا

تاریخ بازی : سه شنبه 1361/04/01
ساعت بازی: 21:00
مکان بازی: Elche
جوزف وارگا(27)
نیمه اول: ( 1 : 0 )
نیمه دوم: ( 1 : 1 )
الکس چرنیتنسکی(76)
بازیکنان اصلی مجارستان
[ 1 ]فرنس میساروش
[ 2 ]گیوزو مارتوش
[ 5 ]شاندور مولر-67
[ 6 ]ایمره گارابا
[ 7 ]لاسلو فازکاش
[ 8 ]تیبور نیلاشی
[ 9 ]آندراش تروچیک
[ 10 ]لازلو کیش-70
[ 11 ]گابور پولوشکی
[ 18 ]آتیلا کرکش
[ 19 ]جوزف وارگا
بازیکنان ذخیره مجارستان
[ 3 ]لاسلو بالینت
[ 4 ]جوزف توت
[ 12 ]لازار سنتش
[ 13 ]تیبور راب
[ 14 ]شاندور شالای+67
[ 15 ]بلا بودونی
[ 16 ]فرنتس چونگرادی+70
[ 17 ]کاروی چاپوی
[ 20 ]جوزف چوهای
[ 21 ]بلا کاتزیرز
[ 22 ]ایمره کیش
بازیکنان اصلی بلژیک
ژان ماریه پفاف [1 ]
-62اریک گرتس [2 ]
لوک میلکامپ [3 ]
والتر میئوش [4 ]
فرانک ورکوترن [6 ]
اروین فاندربرگ [9 ]
لودو کوک [10 ]
ژان سلمون [11 ]
مارک بکه [14 ]
-46گی واندرسمیسن [20 ]
الکس چرنیتنسکی [21 ]
بازیکنان ذخیره بلژیک
میشل رونکن[ 5 ]
رنه فاندریکن[ 7 ]
+46ویلفرید فان مویر[ 8 ]
تئو کوسترز[ 12 ]
فرانسوا فان دیر الست[ 13 ]
موریتس د شرایفر[ 15 ]
+62جرارد پلیسر[ 16 ]
رنه ورهین[ 17 ]
ریموند مومنس[ 18 ]
مارک میلکلمپ[ 19 ]
ژاک مونارون[ 22 ]
تیم داوری
داور اول: Clive WHITE (ENG)
داور دوم: Walter ESCHWEILER (GER)
داور سوم: Belaid LACARNE (ALG)