بازی لهستان و پرو در مرحله گروهی جام جهانی 1982 اسپانیا

تاریخ بازی : سه شنبه 1361/04/01
ساعت بازی: 17:15
مکان بازی:
گیرمو لا روسا(83)
نیمه اول: ( 0 : 0 )
نیمه دوم: ( 1 : 5 )
ولودیمیرش سمولاریک(55)
ژیگورز لاتو(58)
زیبیگینیف بانیک(61)
آندره بونسول(68)
ولوزجیمیرش چئولک(76)
بازیکنان اصلی پرو
[ 2 ]خایمه دوئارته
[ 3 ]رافائل سالگوئرو
[ 5 ]گرمن لگیا
[ 6 ]خوزه ولاسکوئز
[ 8 ]سزار کوئتو
[ 10 ]توفیلو کوبیلاس-50
[ 11 ]خوان کارلوس اوبلیتاس-50
[ 15 ]روبن دیاز
[ 16 ]خورخه اولچئا
[ 19 ]گیرمو لا روسا
[ 21 ]رامون کیروگا
بازیکنان ذخیره پرو
[ 1 ]اوزبیو آکاسوزو
[ 4 ]هوگو گاستولو
[ 7 ]خرنیمو باربادیو+50
[ 9 ]خولیو سزار اوریبه+50
[ 12 ]خوزه گونزالز گانوزا
[ 13 ]اسکار آریزاگا
[ 14 ]میگوئل گوتیرز
[ 17 ]فرانسو ناوارو
[ 18 ]ادواردو مالاسکوئز
[ 20 ]پرسی روخاس
[ 22 ]لوییس رینا
بازیکنان اصلی لهستان
جوزف ملینارچک [1 ]
بیانوش کوپسویچ [3 ]
پاول یاناس [5 ]
-26یان یالوخا [7 ]
والدمار ماتیشیک [8 ]
ولادیسلا ازمودا [9 ]
استفان مایسکی [10 ]
-74ولودیمیرش سمولاریک [11 ]
آندره بونسول [13 ]
ژیگورز لاتو [16 ]
زیبیگینیف بانیک [20 ]
بازیکنان ذخیره لهستان
+26مارک جوبا[ 2 ]
تادیوش دالنی[ 4 ]
پیوتر اسکروبوفسکی[ 6 ]
رومان وویچیسکی[ 12 ]
آندره پالاش[ 14 ]
+74ولوزجیمیرش چئولک[ 15 ]
آندره شارماخ[ 17 ]
مارک کوستو[ 18 ]
آندره ایوان[ 19 ]
یاسک کاژیمیرسکی[ 21 ]
پیوتر مولیک[ 22 ]
تیم داوری
داور اول: Mario Lamberto RUBIO VAZQUEZ (MEX)
داور دوم: Emilio SORIANO ALADREN (ESP)
داور سوم: Victoriano SANCHEZ ARMINIO (ESP)