بازی لهستان و کامرون در مرحله گروهی جام جهانی 1982 اسپانیا

تاریخ بازی : شنبه 1361/03/29
ساعت بازی: 19:15
مکان بازی:
نیمه اول: ( 0 : 0 )
نیمه دوم: ( 0 : 0 )
بازیکنان اصلی کامرون
[ 1 ]توماس نکونو
[ 2 ]میشل کاهام
[ 4 ]رنه اندیجیا
[ 5 ]ژان اونانا
[ 6 ]ایمانوئل کونده
[ 7 ]افرم مبوم
[ 8 ]گرگورا مبیدا
[ 9 ]راجر میلا
[ 14 ]تئوفیل آبگا
[ 16 ]ابراهیم آئودو
[ 18 ]ژاک انژوئا-46
بازیکنان ذخیره کامرون
[ 3 ]ادموند انوکا
[ 10 ]ژان پیر توکوتو+46
[ 11 ]چارلز توبه
[ 12 ]جوزف آنتونی بل
[ 13 ]پل باهوکن
[ 15 ]فرانسوا ندومبه لئا
[ 17 ]جوزف کامگا
[ 19 ]جوزف انانگا
[ 20 ]آلن ایبو ماکونگو
[ 21 ]ارنست ایبونگه
[ 22 ]سیمون شوبانگ
بازیکنان اصلی لهستان
جوزف ملینارچک [1 ]
پاول یاناس [5 ]
یان یالوخا [7 ]
ولادیسلا ازمودا [9 ]
استفان مایسکی [10 ]
ولودیمیرش سمولاریک [11 ]
آندره بونسول [13 ]
-66آندره پالاش [14 ]
ژیگورز لاتو [16 ]
-25آندره ایوان [19 ]
زیبیگینیف بانیک [20 ]
بازیکنان ذخیره لهستان
مارک جوبا[ 2 ]
بیانوش کوپسویچ[ 3 ]
تادیوش دالنی[ 4 ]
پیوتر اسکروبوفسکی[ 6 ]
والدمار ماتیشیک[ 8 ]
رومان وویچیسکی[ 12 ]
ولوزجیمیرش چئولک[ 15 ]
+25آندره شارماخ[ 17 ]
+66مارک کوستو[ 18 ]
یاسک کاژیمیرسکی[ 21 ]
پیوتر مولیک[ 22 ]
تیم داوری
داور اول: Alexis PONNET (BEL)
داور دوم: Walter ESCHWEILER (GER)
داور سوم: Mario Lamberto RUBIO VAZQUEZ (MEX)