بازی ایتالیا و پرو در مرحله گروهی جام جهانی 1982 اسپانیا

تاریخ بازی : جمعه 1361/03/28
ساعت بازی: 17:15
مکان بازی: Vigo
روبن دیاز(83)
نیمه اول: ( 0 : 1 )
نیمه دوم: ( 1 : 1 )
برونو کونتی(18)
بازیکنان اصلی پرو
[ 2 ]خایمه دوئارته
[ 3 ]رافائل سالگوئرو
[ 6 ]خوزه ولاسکوئز
[ 7 ]خرنیمو باربادیو-65
[ 8 ]سزار کوئتو
[ 9 ]خولیو سزار اوریبه-65
[ 10 ]توفیلو کوبیلاس
[ 11 ]خوان کارلوس اوبلیتاس
[ 15 ]روبن دیاز
[ 16 ]خورخه اولچئا
[ 21 ]رامون کیروگا
بازیکنان ذخیره پرو
[ 1 ]اوزبیو آکاسوزو
[ 4 ]هوگو گاستولو
[ 5 ]گرمن لگیا+65
[ 12 ]خوزه گونزالز گانوزا
[ 13 ]اسکار آریزاگا
[ 14 ]میگوئل گوتیرز
[ 17 ]فرانسو ناوارو
[ 18 ]ادواردو مالاسکوئز
[ 19 ]گیرمو لا روسا+65
[ 20 ]پرسی روخاس
[ 22 ]لوییس رینا
بازیکنان اصلی ایتالیا
دینو زوف [1 ]
آنتونی کابرینی [4 ]
فولویو کولوواتی [5 ]
کلودیو جنتیله [6 ]
گایتانو شیرئا [7 ]
جانکارلو آنتوگنونی [9 ]
جامپیرو مارینی [11 ]
مارکو تاردلی [14 ]
برونو کونتی [16 ]
فرانچسکو گرازیانی [19 ]
-46پائولو روسی [20 ]
بازیکنان ذخیره ایتالیا
فرانکو بارسی[ 2 ]
جوزف برگومی[ 3 ]
پیترو ویرچئود[ 8 ]
جوزف دوسنا[ 10 ]
ایوانو بوردون[ 12 ]
گابریله اوریالی[ 13 ]
+46فرانکو کائوزیو[ 15 ]
دانیله ماسارو[ 17 ]
آلساندرو آلتوبلی[ 18 ]
فرانکو سالولجی[ 21 ]
جوانی گالی[ 22 ]
تیم داوری
داور اول: Walter ESCHWEILER (GER)
داور دوم: Mario Lamberto RUBIO VAZQUEZ (MEX)
داور سوم: Abraham KLEIN (ISR)