بازی چکسلواکی و کویت در مرحله گروهی جام جهانی 1982 اسپانیا

تاریخ بازی : پنج شنبه 1361/03/27
ساعت بازی: 17:45
مکان بازی: Valladolid
فيصل الدخيل(57)
نیمه اول: ( 0 : 1 )
نیمه دوم: ( 1 : 1 )
آنتونین پاننکا(21)
بازیکنان اصلی کویت
[ 1 ]احمد الطرابلسی
[ 2 ]نعیم فجاه
[ 3 ]محبوب مبارک
[ 5 ]ولید المبارک
[ 6 ]سعد الحوتی
[ 8 ]عبدالعزيز البلوشی
[ 9 ]جاسم السلطان
[ 10 ]عبدالعزيز العنبری
[ 14 ]عبدالله معیوف
[ 16 ]فيصل الدخيل
[ 18 ]محمد کرم-57
بازیکنان ذخیره کویت
[ 4 ]جمال لالقبندی
[ 7 ]فتحي مطر+57
[ 11 ]ناصر الغانم
[ 12 ]يوسف فرج
[ 13 ]مبارک مبارک
[ 15 ]سامي الحشاش
[ 17 ]حمود الشمری
[ 19 ]موید الحداد
[ 20 ]عبدالعزيز محمد
[ 21 ]آدم آدم
[ 22 ]جاسم بهمن
بازیکنان اصلی چکسلواکی
یان فیالا [3 ]
لادیسلاف یورکمیک [4 ]
جوزف بارموش [5 ]
آنتونین پاننکا [8 ]
لادیسلاف ویزک [9 ]
-61توماس کریز [10 ]
زدنک نهودا [11 ]
یان برگر [13 ]
جوزف کوکوسکا [15 ]
-68پیتر یانسکا [18 ]
زدنک هروسکا [21 ]
بازیکنان ذخیره چکسلواکی
استالیسلاف سمان[ 1 ]
فرانتیشک یاکوبتس[ 2 ]
روستیلاف وویاسک[ 6 ]
یان کوزاک[ 7 ]
+61پرمیسل بیسوفسکی[ 12 ]
لیبور رادیمک[ 14 ]
پاول خالوپکا[ 16 ]
فرانتیشک اشتامباخر[ 17 ]
ماریان ماسنی[ 19 ]
+68ولاستیمیل پترزلا[ 20 ]
کارل استرومشیک[ 22 ]
تیم داوری
داور اول: Benjamin DWOMOH (GHA)
داور دوم: Romulo MENDEZ MOLINA (GUA)
داور سوم: Robert B. VALENTINE (SCO)