بازی شیلی و اتریش در مرحله گروهی جام جهانی 1982 اسپانیا

تاریخ بازی : پنج شنبه 1361/03/27
ساعت بازی: 17:15
مکان بازی: Oviedo
والتر شاخنر(22)
نیمه اول: ( 1 : 0 )
نیمه دوم: ( 1 : 0 )
بازیکنان اصلی اتریش
[ 1 ]فریدل کونسیلیا
[ 2 ]برند کرائوس
[ 3 ]اریش اوبرمایر
[ 4 ]جوزف دیجورجی-78
[ 5 ]برونو پسای
[ 6 ]رابرت هاتنبرگر
[ 7 ]والتر شاخنر
[ 8 ]هربرت پوراسکا
[ 9 ]هانس کرانکل
[ 10 ]رینهولد هینترمایر
[ 19 ]هریبرت ویبر-79
بازیکنان ذخیره اتریش
[ 11 ]کورت یارا
[ 12 ]اندی پیشلر
[ 13 ]مکس هاگمایر
[ 14 ]ارنست بائومایستر+78
[ 15 ]هانس دیهانیش
[ 16 ]گرالد مسلندر
[ 17 ]یوهان پریگسباوئر
[ 18 ]گرنوت یورتین+79
[ 20 ]کورت ولتسل
[ 21 ]هربرت فویرر
[ 22 ]کلائوس لیندربرگر
بازیکنان اصلی شیلی
لیزاردو گاریدو [2 ]
رنه والنزوئلا [3 ]
ولادیمیر بیگورا [4 ]
الیاس فیگوئروا [5 ]
رودولفو دوبو [6 ]
ادواردو بونوایت [7 ]
-69گوستاوو موسکوسو [11 ]
کارلوس کاسلی [13 ]
پاتریسیو یانز [15 ]
-71میگوئل نیرا [20 ]
ماریو اوسبن [22 ]
بازیکنان ذخیره شیلی
اسکار ویرث[ 1 ]
کارلوس ریواس[ 8 ]
خوان لتلیر[ 9 ]
ماریو سوتو[ 10 ]
مارکو کورنز[ 12 ]
رائول اورمنو[ 14 ]
+71مانوئل روخاس[ 16 ]
اسکار روخاس[ 17 ]
ماریو گالیندو[ 18 ]
انزو اسکوبار[ 19 ]
+69میگوئل گامبوئا[ 21 ]
تیم داوری
داور اول: Juan Daniel CARDELLINO DE SAN VICENTE (URU)
داور دوم: Paolo CASARIN (ITA)
داور سوم: Gilberto ARISTIZABAL MURCIA (COL)